Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Albanijos: „Girdėti kankinį kalbant apie savo kankinystę – stipru!“

Grįždamas iš apaštališkosios kelionės į Albaniją, lėktuve Šventasis Tėvas trumpai atsakė į kelių Albanijos televizijų žurnalistų klausimus. Nacionalinės albanų televizijos žurnalistei pasiteiravus, ar Šventasis Tėvas pamatė naujų, jį palietusių albanų bruožų – be kančios ir tolerancijos, su kuriais jau buvo susipažinęs išvykdamas, popiežius patvirtino pamatęs albanų kentėjimą iš arčiau, o tolerantiškumą jis pakeitė kitu žodžiu, apibūdinančiu albaną: tai brolis. Tai daugiau nei tolerancija, tai atsiskleidžia sugyvenant, bendradarbiaujant tarpusavyje musulmonams, ortodoksams, katalikams. Pasak Šventojo Tėvo, jie bendradarbiauja kaip broliai. Be to, popiežiui padarė gilų įspūdį šalies jaunumas: „man sakė, jog tai jauniausias Europos kraštas. Tačiau matosi, jog Albanija sparčiau vystosi  ...»


Popiežiaus susitikimas su Betanijos centro vaikais ir darbuotojais: „Per nuolankius tarnystės žingsnius mažutėliams sklinda Geroji Naujiena“ (+video)

Paskutinysis popiežiaus Pranciškaus vizitas apaštalinės kelionės Albanijoje metu – tai apsilankymas Tiranos Betanijos centre. Padėkojęs už džiaugsmingą priėmimą, o ypač kasdienį rūpinimąsi vaikais ir jaunuoliais, kuriems trūksta rūpesčio,  ...»


Popiežius pasidalijo asmeninio susitikimo su pal. Motina Terese prisiminimu

16 km kelyje iš Tarptautinio Motinos Teresės oro uosto iki Tiranos centro popiežius dalijosi įspūdžiais su savo asmeniniu vertėju, albanu kun. David Djujai, buvusiu Vatikano radijo albanų skyriaus vadovu. Pastarasis papasakojo, kad popiežiui ypatingą įspūdį sukėlė tai, kad dauguma jį pakelėje pasveikinti susirinkusių žmonių buvo jauni, kad albanų tauta yra jauna ir vėliau Šventasis Tėvas tai  ...»


Sekmadienį po pietų Popiežius susitiko su kitų Albanijos religinių bendruomenių vadovais; Tiranos katedroje meldėsi su kunigais, vienuoliais, seminaristais (+video)

Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus Albanijos katalikų universitete susitiko su kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religinių bendrijų vadovais. Šia proga jis dar kartą kalbėjo apie skirtingoms religinėms ir kultūrinėms tradicijoms priklausančių žmonių darnų sambūvį, harmoningą priklausymą vienai Albanijos visuomenei. Šia proga sakytoje kalboje Popiežius taip pat priminė du pagrindinius  ...»


Popiežius Pranciškus Tiranoje: Albanijos Bažnyčia, dėkoju tau už ištikimybę (+video)

Bažnyčia, kuri gyveni Albanijos žemėje, dėkoju tau už ištikimybės pavyzdį, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienį aukodamas Mišias Kalkutos Motinos Teresės aikštėje, Tiranos centre, kuriose dalyvavo apie 250 tūkst.  ...»


Popiežius Pranciškus Albanijoje. Priėmimas prezidentūroje (+video)

Popiežius Pranciškus savo ketvirtąją tarptautinę apaštališkąją kelionę, kuri jį nuvedė į Albaniją pradėjo maždaug 9 val. ryto Tiranoje. Šventąjį Tėvą Tarptautiniame Tiranos Motinos Teresės oro uoste pasitiko Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama, kiti valdžios atstovai ir Albanijos Bažnyčios ganytojai, įskaitant Škoderio arkivyskupą prancikoną Angelo Massafra, kuris eina Albanijos vyskupų  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Sesuo Giovannina Franchi: nuolankumo ir kilnios širdies palaimintoji

Rugsėjo 20 dieną Šaurinės Italijos Komo mieste paskelbta palaimintąja Giovannina Franchi, Sopulingosios slaugių seserų kongregacijos steigėja. Beatifikacijos iškilmėms vadovavo kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos  ...»


Pristatytas naujas „Pagonių kiemo“ susitikimas

Rugsėjo 26-28 dienomis Bolonijoje vyks naujas tikinčiųjų ir netikinčiųjų susitikimas „pagonių kieme“. Jo programa buvo pristatyta ketvirtadienio rytą Šventojo Sosto spaudos  ...»


Pergamo metropolitas Jonas: Krikštas yra bendras ortodoksų ir katalikų tikėjimo šaltinis

Ortodoksų Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios mišri teologinio dialogo komisija, nuo pirmadienio, rugsėjo 15 dienos susirinkusi į plenarinį posėdi Jordanijoje, sesijos darbus pradėjo simboliškoje vietoje, prie Jordano  ...»


Šventojo Sosto delegatas: būtina šalinti čiabuvių tautų marginalizavimą

Šventasis Sostas paragino Jungtinių Tautų organizaciją imtis priemonių, kad būtų visiškai eliminuoti bet kokie bandymai marginalizuoti čiabuvių tautas. Šventojo Sosto nusistatymą išsakė arkivyskupas Silvano  ...»


Prisimenant Bažnyčios Albanijoje kankinius

Popiežiui Pranciškui paskelbus apie savo ketinimą nuvykti į Albaniją, kuris bus įgyvendintas jau šį sekmadienį, ne vienas apžvalgininkas taikliai pakomentavo, kad tai kelionė į tam tikrą Europos periferiją  ...»


Belgijoje eutanazija praranda ribas

Pildosi perspėjimai tų, kurie kalbėjo apie pavojų, jog kartą įteisinus eutanazija, ši palengva praras ribas ir galiausiai taps mirties įrankiu prieš tuos, kurie yra vienokiu ar kitokiu būdu yra bejėgiai. Šiomis dienomis belgų spauda daug rašė apie Franko Van Den Bleekeno  ...»


Pranciškaus dovana Albanijos prezidentui – pirmosios knygos albanų kalba faksimilė

Įprasta, kad popiežių kelionėse yra paliekama įvairių dovanų aplankytose vietose. Tai gali būti Mišių taurė, naudota popiežiaus vadovaujamose pamaldose, taip pat ypatingesnės, specialiai kelionėms paruoštos  ...»


Rytų Bažnyčių ganytojai JTO būstinėje Ženevoje: ISIS ideologija kelia grėsmę visiems

Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Rytų Bažnyčių patriarchai ir vyskupai JTO būstinėje Ženevoje, padedant Šventojo Sosto diplomatinei atstovybei, dar kartą pakartojo savo pagalbos ir teisingumo šauksmą  ...»


Vatikano pašto ženklas ir moneta Berlyno sienos griuvimo 25-osioms metinėms

Artėja komunizmo žlugimo Europoje simboliu tapusio įvykio – Berlyno sienos griuvimo 25-sosios metinės. Tai įvyko 1989 metais, naktį iš spalio 9-osios į  ...»


Nigerijos vyskupų komisijos įspėjimas: „Nigerijoje vyksta karas“

Nigerijos katalikų vyskupai ypač susirūpinę dramatiškų poslinkių raida krašto šiaurės rytuose. Pagrindinė susirūpinimo priežastis – islamistinės sektos Boko Haram teroristiniai  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Sekmadienį Popiežius aukos Mišias seneliams. Tą dieną bus meldžiamasi ir už šeimoms skirtą Vyskupų Sinodą

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 28 d., popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukos Mišias, į kurias Popiežiškoji šeimos taryba pakvietė senelius. Keli senyvo amžiaus kunigai koncelebruos ...»


Grįžęs iš kelionės į Albaniją, Popiežius padėkojo Dievo Motinai

Pirmadienį priešpiet popiežius Pranciškus aplankė Romos Didžiąją Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką ir romiečių globėjos Salus Populi Romani koplyčioje padėkojo Dievo Motinai už globą ...»


Paskirtas naujas Čikagos arkivyskupas metropolitas

Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Francis George, O.M.I., prašymą dėl amžiaus atleisti iš Čikagos ganytojo pareigų. Kardinolui George, Marijos Oblatų kongregacijos nariui sausio 16 dieną sukako 77 ...»


Popiežius žada reformuoti santuokos kanoninio proceso sistemą

Popiežius nutarė įsteigti Specialiąją studijų komisiją santuokos kanoninio proceso reformai parengti. Tokį sprendimą popiežius Pranciškus priėmė rugpjūčio 27 dieną, pranešė šeštadienį ...»


Popiežius pavasarį lankysis Neapolyje

Popiežius Pranciškus kovo 21 dieną lankysis Neapolyje. Žinią neapoliečiams brangią dieną – minit šv. Januarijų - pranešė jų arkivyskupas penktadienį ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Popiežius Pranciškus sekmadienį, rugsėjo 28 d. skyrė maldai už neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją, kuri vyks Vatikane spalio 5–19 d. Jos tema: „Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste“. Vyskupų Sinodo sekretoriatas pakvietė visas ...»


Vilniuje šiomis dienomis susitiko Europos šalyse apsigyvenusių lietuvių sielovada besirūpinantys ...»


Baigiamąją atlaidų dieną, rugsėjo 15-ąją, su visa Bažnyčia švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, Šilinių piligrimai ne tik iš Lietuvos, ...»


Brangūs tikintieji, Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius pagerbti Dievo Motiną Jos Gimimo šventėje ir drauge su Ja pasimelsti už mūsų šeimas, prašyti joms gilaus tikėjimo ...»


Brangūs broliai, Gerbiami Valdžios atstovai, Mieli broliai ir seserys! Šį rytą švęsdami Eucharistinę Auką, mes, atvykę iš daugybės skirtingų vietovių, išgyvename gilią vienybę ir ...»


Rugsėjo 19 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising