Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius pietavo Vatikano valgykloje

Popiežius Pranciškus padarė nemenką staigmeną Vatikano valgykloje penktadienį pietavusiems Šventojo Sosto ir Vatikano įstaigų darbuotojams. Jis atėjo į valgyklą, pasiėmė padėklą, atsistojo su kitais į eilę, paprašė maisto (makaronų be padažo ir keptos menkės) ir atsisėdęs papietavo kartu su kitais pietavusiais žmonėmis, su jais valandėlę pabendravo. (Vatikano radijas)
  ...»Popiežius priėmė nuo mirties išgelbėtą sudanietę krikščionę (+video)

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė iš Sudano į Romą atvykusią Meriam Yahia Ibrahim Ishag su šeima. Ši moteris Sudane buvo apkaltinta islamo išsižadėjimu ir nuteista mirties bausme. Jos atvejis sulaukė didelio tarptautinio atgarsio. Už ją meldėsi popiežius ir katalikai visame  ...»


Popiežius Pranciškus užjaučia Irake prievarta iš namų varomus krikščionis

Popiežius Pranciškus sekmadienį pokalbyje telefonu su Antiochijos sirų katalikų patriarchu Ignacijumi Youssefu III Younanu užtikrino, jog atidžiai ir susirūpinęs seka išvaromų Mosulo krikščionių  ...»


Popiežius Pranciškus: Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą prašė melstis už Irako krikščionis ir už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. „Man kelia susirūpinimą žinios apie krikščionių bendruomenes Mosule, Irake, ir kituose Artimųjų Rytų kraštuose,  ...»


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Sekime Dievo kantrybe (+video)

Sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į Viešpaties angelo maldos proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius tūkstančius žmonių, popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijoje šią dieną girdėtą Kristaus palyginimą apie kviečius ir rauges  ...»


Popiežiaus žinia pasikėsinimo prieš Argentinos žydų bendruomenę dvidešimtųjų metinių proga

Šiomis dienomis Argentinoje buvo minimos pasikėsinimo į Argentinos žydų bendruomenės būstinę Buenos Airėse dvidešimtosios metinės. Sprogus iki šiol nenustatytų asmenų padėtas bombai 1994 m. žuvo 85  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Prancūzijos vyskupų solidarumas Irako krikščionims

Bagdado chaldėjų patriarchas, Vatikano radijui ketvirtadienį kalbėdamas apie krikščionių situaciją Irake po Mosulo krikščionių išvarymo, be kita ko pasidžiaugė Prancūzijos vyskupų liudijamu solidarumu. Pav. Liono arkivyskupas kardinolas Phillipe Barbarin pakvietė savo ganomuosius  ...»


Šv. Jokūbo šventė Santjago šventovėje

Liepos 25 d. Bažnyčios liturgijoje buvo minimas šv. Jokūbas Vyresnysis, vienas iš dvylikos Kristaus apaštalų, vėliau Jeruzalės krikščionių bendruomenės vadovas ir vienas iš pirmųjų kankinių. Apie jo nukirsdinimą kalbama Apaštalų darbų knygoje  ...»


Trijų Karalių relikvijų jubiliejus Kelne

Vokietijos Kelno mieste trečiadienį, liepos 23 d. buvo švenčiamos Trijų karalių relikvijų atgabenimo į šį miestą 850-osios metinės. Šia proga buvo aukojamos Mišios Kelno katedroje, kuri, beje ir buvo pastatyta, kaip šių relikvijų saugojimo  ...»


Tautų Evangelizavimo kongregacija: Jėzus toliau įpareigoja eiti ir daryti jo mokiniais visų tautų žmones

Daugiau kaip 250 Afrikos ganytojų šiomis dienomis posėdžiauja Malavio sostinėje Lilongvėje. Jie susirinkę į regioninės Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinę asamblėją, kuri tęsis dešimt dienų iki šio sekmadienio, liepos 27 dienos. Ganytojų iš Eritrėjos, Etiopijos, Kenijos, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos, taip pat iš Malavio, asamblėjos tema: „Naujoji  ...»


Indijoje žinomas Indijos saleziečių teologas

Sekmadienį Indijoje nelauktai mirė 83 metų kun. Sebastijonas Karotemprel, žinomas Indijos saleziečių teologas, buvęs Popiežiškosios teologijos komisijos narys. Jis prieš tris savaites pargriuvo ir nuo tada gydėsi vienoje Shillongo  ...»


Pasirengimai Pasauliniam šeimų susitikimui Filadelfijoje

Šv. Jonas Paulius II ir šv. Joana Beretta Molla paskelbti ateinančiais metais Filadelfijoje vyksiančio Pasaulinio šeimų susitikimo dangiškaisiais globėjais. Šv. Jonas Paulius II yra šių pasaulinių šeimų susitikimų tradicijos  ...»


Nepaprastas Bažnyčios gimimas Korėjoje

Apaštalas Paulius, juokauja prancūzų misionierius Renè Dupont, nuo 1969 iki 1990 metų Andongo vyskupijos pirmasis ganytojas, rašydamas Laiške romiečiams, „kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?“, numatė ne visas situacijas, kaip tai iliustruoja stebinanti ir nepaprasta Bažnyčios Korėjoje istorija.  ...»


Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės

Tai kas vyksta Gazoje nėra karas, o žudynės, bergždžios žudynės, kurios nepadeda Izraeliui pažengti bent vieną žingsnį pirmyn į taiką ir saugumą. Kaip tik atvirkščiai, visos šios aukos pripildė izraeliečių ir palestiniečių širdis nauja neapykanta.  ...»


Prancūzijos religijų lyderiai: Ne Gazos konflikto išnaudojimui pasitelkiant religijas!

Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Marselio arkivyskupas George Pontier pakvietė prancūzus katalikus sekmadienio, liepos 27 dienos, Mišių metu ypač melstis už taiką Šventojoje Žemėje ir konfliktų zonose visame  ...»


Ukrainos jaunimas meldėsi už taiką

Sekmadienį, liepos 20 d., buvo švenčiami atlaidai Zarvanicos Marijos šventoje, kuri yra viena pagrindinių Marijos šventovių visoje Ukrainoje ir tradicinių piligrimysčių tikslas. Šiemetiniai Zarvanicos Marijos atlaidai tapo ypatingu maldos už taiką  ...»Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius.

Bendroji maldos intencija yra skirta sportui: Tegul sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė.

Kita maldos intencija už evangelizavimą: Tegu Šventoji Dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia Evangeliją neturtingiausiose ...»


Pranciškaus žinia Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės jubiliejui

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo žinią savo tautiečiams Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės įkūrimo penktojo dešimtmečio sukakties proga. Buenos Airių tikinčiųjų bendruomenė savo dangiškojo globėjo sukaktį minės šį sekmadienį, liepos 27 ...»


Popiežiaus sveikinimai britų katalikų švenčiamos gyvybės dienos proga

Sekmadienį, liepos 27 d., Didžiosios Britanijos katalikai minės gyvybės dieną. Šiemet jos tema „Gyvenk gyvenimą, saugok gyvybę“. Šį kartą gyvybės ...»


Kazertos vyskupija laukia Šventojo Tėvo

Šeštadienio pavakare popiežius Pranciškus aplankys Kazertos vyskupiją, pietinėje Italijoje, šalia Neapolio. Trumpas vizitas truks tik kelias valandas – 16 val. numatytas Šventojo Tėvo susitikimas su vyskupijos kunigais, 18 val. popiežius Pranciškus aukos ...»


Šventojo Sosto atstovas pasisakė JT Žmogaus teisių tarybos sesijos, skirtoje karui Gazoje

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijos institucijose Ženevoje arkiv. Silvano Tomasi dalyvavo ir pasisakė liepos 23 d. Žmogaus teisių tarybos neeilinėje sesijoje, skirtoje padėčiai Gazos ...»


Dievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje

„Positio“ (pozicija) termino paminėjimas šventųjų bylose Romoje paprastai reiškia, kad jau priartėjęs vienas iš svarbiausių bylos sprendimo etapų: ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vyskupo Jono Kaunecko paraginimą, išsakytą per mons. Alfonso Svarinsko laidotuves, savo vyskupijos tikintiesiems atvirame laiške – kreipimesi išsakė Šiaulių vyskupijos ganytojas. Priminęs neblaivių vairuotojų siaubingai skaudų ir neatsakingą elgesį ...»


Šiaulių vyskupijos kurija praneša, jog liepos 23 d. mirė kun. jubiliatas mons. Juozas ...»


Po Šv. Mišių Vilniaus katedroje, laidotuvių kortežas išvyko į Ukmergės kapines, kur jau laukė keletas tūkstančių ...»


Liepos 15-21 dienomis Nemunaityje, Alytaus rajone, jau dvyliktą kartą vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro organizuojama stovykla, skirta Vilkaviškio vyskupijos ministrantams, ...»


Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir Dievos Motino ikona tęsia kelionę per Lietuvos vyskupijas. Prieš pusantros savaitės kryžių iš Baltarusijos jaunimo perėmė Lietuvos ...»


Pirmadienio vidudienį Vilniaus katedroje aukotos liepos 17 d. mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvių ...»


Liepos 15 d. sukako 100 metų nuo poeto, pranciškono, kunigo Leonardo Andriekaus gimimo. Šimtosios gimimo metinės sekmadienį, liepos 20 d., buvo minimos ...»


2014 metų liepos 17 dieną, eidamas 90-uosius metus, Vilniuje po sunkios ligos mirė monsinjoras Alfonsas ...»


Liepos 19 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pateikė minioms palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising