Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Pranciškus: Bažnyčia, keliautoja link Karalystės

Trečiadienį Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Bažnyčią ir šį kartą kalbėjo apie jo tikslą. Bažnyčia nėra sustingusi tikrovė ir nėra tikslas pati sau. Ji keliauja per istoriją link galutinio ir nuostabaus tikslo, Dangaus Karalystės. Tuo pat metu ji pati yra šios Karalystės sėkla šiame pasaulyje, priminė Vatikano II Susirinkimo dogminę konstituciją „Lumen Gentium“ popiežius.

Spontaniškai kyla klausimai: kaip tai įvyks? Kaip Bažnyčia įžengs į šią galutinę tikrovę. Kas nutiks kūrinijai? Šie klausimai nėra nauji, jie jau rūpėjo Jėzaus mokiniams.

Kita Vatikano II Susirinkimo konstitucija „Gaudium et spes“ apie šiuos klausimus, kirbančius žmogaus širdyje, teigia: „Nežinome žemės ir žmonijos baigmės laiko, nežinome nė kaip visata bus perkeista. Nuodėmės sudarkytas šio pasaulio pavidalas  ...»


VATICAN AGENDA

NOV
26
Wed
h: 10:25
NOV
27
Thu
h: 07:00
NOV
27
Thu
h: 12:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pranciškus: valstybinis terorizmas yra pavojinga anarchijos rūšis

Popiežius Pranciškus patvirtino, jog planuoja kelionę į Prancūziją. Dar nėra programos, ji derinama, Aplankyti Paryžių neišvengiama, paprašiau aplankyti dar kurią nors vyskupiją, kurios dar nėra lankę Romos vyskupai. Kai kas siūlo aplankyti Lurdą, tvirtino antradienį Šventasis Tėvas susitikime su žurnalistais lėktuve pakeliui atgal į Romą iš Strasbūro.

Popiežių į Europos parlamentą ir į Europos  ...»Popiežiaus dovanos Europos parlamentui ir Europos Tarybai

Popiežius Pranciškus, apsilankymo Europos Parlamente proga, jos pirmininkui Martinui Schulzui įteikė dovaną: Europos taikos balandžio mozaiką. Europos Sąjungos vėliavos fone pavaizduotas baltas balandis atkartoja V amžiaus mozaiką, esančią imperatoriaus Honorijaus sesers Gallos Placidijos mauzoliejuje Ravenoje.

Balandžių motyvo panaudojimas liudija klasikinių laikų simbolių perėmimą į ankstyvosios  ...»Popiežius Europos Parlamente: Europa, drąsiai apkabink savo praeitį, su pasitikėjimu žiūrėk į ateitį, su viltimi gyvenk dabartyje!

Šiandien trokštu kreiptis vilties ir padrąsinimo žinia į visus Europos piliečius, - sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas gana ilgą kalbą, antradienio rytą sakytą Europos Parlamente. Vilties žinia remiasi tikėjimu, jog sunkumai gali virsti galingais vienybės ugdymo veiksniais, padėti įveikti visas baimes, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa ir visas pasaulis. Noriu taip pat padrąsinti sugrįžti  ...»


Pranciškus Europos Taryboje: Europos ateitis priklauso nuo atminties ir sveikos utopijos

Europos tarybos, kuriai priklauso 47 valstybės narės, būstinėje Pranciškus sveikino ir dėkojo jos vadovams ir nariams, kitoms su Europos taryba susijusioms institucijoms, kaip kad Europos žmogaus teisių teismas, už svetingą  ...»


Popiežius kelionę į Europą pavedė Marijai Snieginei

Popiežius savo 5-ąją Apaštališkąją kelionę, kuri antradienio rytą jį nuvedė į Europinių institucijų politinį centrą Strasbūrą, pradėjo dvasiniu susikaupimu Didžiojoje Marijos bazilikoje. Kelionės išvakarėse Romos vyskupas Pranciškus maždaug pusę valandos praleido koplyčioje priešais Marijos paveikslą „Salus Populi Romani“. Pasak t. Lombardi, Spaudos salės direktoriaus, Pranciškus pasimeldė  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Prancūzų vyskupas: pamiršome, kad mes visi perėjome embriono stadiją?

Lapkričio 26 dieną Prancūzijos parlamentinėje Nacionalinėje Asamblėjoje bus svarstoma rezoliucija, skirta paminėti debatams, kurie prasidėjo prieš keturiasdešimt metų ir baigėsi abortų įteisinimu 1975 metais. Pagal rezoliucijos projektą, pateiktą lapkričio 14 dieną, numatoma iškilmingai pabrėžti tariamą „teisę“ į abortą.

Artėjant balsavimui dėl rezoliucijos viešą kreipimąsi paskelbė vyskupas Guy de  ...»Kardinolas Tauran Teherane. Smurto teisinimas religijos vardu jau savaime yra nusikaltimas prieš religiją

Lapkričio 25 dieną Irano sostinėje Teherane buvo surengtas krikščionių ir musulmonų susitikimas, kurį organizavo, iš vienos pusės, Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba, iš kitos pusės, Islamo kultūros ir santykių organizacijos Centras tarpreliginiam dialogui. Tai devintasis susitikimas. Aštuntasis įvyko 2012 metų lapkritį. Susitikime dalyvavo Irane gyvuojančių chaldėjų, armėnų ir lotynų  ...»


Įteiktos šiemetinės Ratzingerio premijos

Šeštadienį Vatikane buvo pagerbti šiemetinės Ratzingerio premijos laureatai prancūzė kalbotyros specialistė ir biblistė Anne-Marie Pelletier ir lenkas biblistas Waldemar Chrostowski. Apdovanojimus laureatams įteikė kardinolas Gerhard Ludwig  ...»


Šventojo Sosto ordinas vardan taikos buvusiam Libano prezidentui

Popiežius Pranciškus apdovanojo buvusį Libano prezidentą generolą Michel Suleiman Pijaus IX ordino Riterio didžiuoju kryžiumi. Šventasis Sostas apdovanojimu įvertino buvusio Libano prezidento asmenines pastangas vardan taikos  ...»


Libano maronitų patriarchas: mes nenorite tapti Vakarų protektoratu

Italų dienraštis „La Stampa“ kalbino Libano maronitų apeigų patriarchą Bechara Boutros Rai, kuris šiomis dienomis lankėsi Milane, maronitų apeigų parapijos šiame mieste atidarymo proga. Kardinolas Rai komentavo situaciją  ...»


Patriarchas Sako apie musulmonus ir smurtą Artimuosiuose Rytuose: atsakymas turi ateiti iš jūsų

Lapkričio 17-19 dienomis Vienoje vyko konferencija, kurią organizavo karaliaus Abdullah Bin Abdulaziz tarptautinis centras tarpreliginiam ir tarpkultūriniam dialogui (KAICIID). Joje dalyvavo apie 200 dalyvių iš krikščioniško ir musulmoniško  ...»


Mirė kardinolas Fiorenzo Angelini

Romoje penktadienio naktį mirė kardinolas F. Angelini. Vienintelis dabartinės Kardinolų kolegijos narys gimęs Romoje, kard. Angelini, mirė savo namuose netoli Vatikano eidamas 99 metus. Velionis visą savo kunigišką ir vyskupišką gyvenimą buvo glaudžiai susijęs  ...»


Manilos arkivyskupijoje „Vargšų metai“.

Manilos arkivyskupijoje lapkričio 29, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, prasidės „Vargšų metai“. Filipinų Bažnyčiai besiruošiant krikščionybės 500 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas 2021 metais, arkivyskupija paragino per ateinančius naujus Liturginius metus susimąstyti apie visuomenėje skurstančiuosius ir stengtis labiau padėti vargstantiesiems. Prisiminsime, kad Jėzus gyveno neturte,  ...»


Ukrainoje kariaujantieji toliau nepaiso paliaubų susitarimo

Ukrainoje ginkluotuose susirėmimuose krašto šiaurės rytuose žuvo vos ne tūkstantis žmonių nuo Minske rugsėjo 5 dienos pasirašytų paliaubų susitarimo, praneša JT žmogaus teisių agentūra. Padėtis Donbase ir Luhanske yra rimta, nesilaikoma tvarkos nei įstatymų. Susitarimą pažeidinėja abi pusės, praneša penktadienį italų kalba Vatikano radijas, laidoje priminęs, jog Ukrainos premjeras iš naujo  ...»


Gazoje tūkstantis mažamečių karo invalidų

Šventojoje Žemėje, karo veiksmai Gazos ruože suluošino šimtus mažamečių palestiniečių. Maždaug tūkstantis vaikų, sužeistų per Izraelio bombardavimus, tapo amžinais invalidais, praneša Italijoje veikianti žmogaus teisių organizacija Euro-Mediterraneo, pasak kurios Izraelio karinės pajėgos naudoja nelegalius šaudmenis su vinimis, kurie perskrodžia kūną sunkiai sužeisdami. Be naujų aukų, dar prieš  ...»BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Šv. Jonas Paulius II Strasbūre: krikščionybė neprieštarauja Europos suvienijimo siekiams

Antradienį, popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Strasbūre priminė šv. Jono Pauliaus II apsilankymą Europos institucijose Strasbūre prieš 26 metus. ...»


Egipto prezidentas Vatikane

Popiežius Pranciškus priėmė Vatikane apsilankiusį Egipto prezidentą Abdel Fattah Al Sisi. Po susitikimo su popiežiumi garbų svečią iš Kairo priėmė ...»


Pranciškus pasveikino sirų malabarų apeigų tikinčiuosius (+video)

Pirmadienio ryte šv. Petro bazilikoje Pranciškus susitiko ir pasveikino sirų malabarų apeigų tikinčiuosius, kurie sekmadienį dalyvavo jo vadovautose ...»


Pranciškus: „Ne!“ turtams ir tuštybei Bažnyčioje (+video)

Bažnyčia privalo būti neturtinga ir nuolanki, priminė popiežius pirmadienio Mišiose šv. Mortos namuose. Kalbėdamas apie Evangelijos vargšę našlę, kuri ...»


Popiežius Pranciškus paskyrė naują Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektą.

Naujuoju Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektu Šventasis Tėvas sekmadienį paskyrė kardinolą Robert Sarah, ligi šiol buvusį Popiežiškosios tarybos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Lapkričio 22 d. Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. 11 val. Panevėžio vysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. emer. Jonas Kauneckas ir 4 kunigai – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rekt. kun. Simas ...»


Lapkričio 21 dieną Katalikų Bažnyčios liturgijoje minimas Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Ši diena, popiežiaus Pijaus XII sprendimu nuo 1953 metų yra paskelbta klauzūrinių (kontempliatyvių) vienuolynų diena. Tą dieną, naujųjų Liturginių ...»


Lapkričio 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje dvasininkams itin profesionaliu žvilgsniu pristatyti teisiniai Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo ...»


Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų ...»


2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis ...»


Prieš kelias dienas įvykusiame Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ paramos koncerte „Degu kaip žvakė“ ne tik spindėjo ryškios klasikinės muzikos ...»


Apie visą savaitę Vilniuje vykusius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus ir apie juos užbaigiančią gailestingumo Motino šventę ...»


Lapkričio 21 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising