Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2014-05-07 15:09:11
A+ A- print this pagePopiežiaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas. Patarimas. (+video)Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie septynias Šventosios Dvasios dovanas ir šį kartą kalbėjo apie Patarimo dovaną.

Visi žinome, - sakė Šventasis Tėvas, - kaip gera kai ypač sunkiomis akimirkomis galime pasitikėti mus mylinčiais išmintingais žmonėmis, kurie gali mums patarti. Suteikdamas mums patarimo dovaną pats Dievas savąja Dvasia apšviečia mūsų širdis, padeda mums suprasti kaip turime kalbėti, kaip elgtis, kokiu keliu eiti.

Kaip ši malonė veikia mumyse? Kai ją priimame, kai leidžiame apsigyventi mūsų širdyse, Šventoji Dvasia padaro mus jautrius jos balsui, nukreipia pagal Dievo širdį mūsų mintis, jausmus ir ketinimus. Tuo pat metu ji visada mus ragina sielos akimis žiūrėti į Jėzų, kad jūs mums būtų mūsų veikimo, mūsų santykių su Dievo su broliais pavyzdys. Patarimas tai Šventosios Dvasios dovana, kurios dėka mūsų sąžinė yra pajėgi daryti Dievui patinkančius sprendimus, sutampančius su Jėzaus mokymu ir Evangelijos logika. Šitaip Šventoji Dvasia padeda mums augti, padeda saugotis egoizmo ir šališko požiūrio į pasaulį.

Esminė sąlyga šiai dovanai gauti ir jai išsaugoti yra malda, - sakė Pranciškus. Bendraudami su Dievu, klausydami jo Žodžio mes sugebame atidėti į šalį savo asmeninę logiką, kuri labai dažnai vadovaujasi uždarumu, išankstiniais nusistatymais ir ambicijomis, ir mokomės klausti Viešpatį ko jis iš mūsų tikisi. Šitaip mumyse bręsta darna su Šventąja Dvasia ir mes imame suvokti ką iš tiesų reiškia Jėzaus žodžiai, užrašyti Mato Evangelijoje: „Nesirūpinkite kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis“ (Mt 10,19-20). Mums pataria Šventoji Dvasia, bet mes turime leisti, kad ji mums patartų, turi melstis, kad ji pas mus ateitų ir mums padėtų.

Kaip visos kitos Šventosios Dvasios Dovanos, taip ir patarimo dovana duodama visos krikščionių bendruomenės labui. Viešpats kalba mūsų širdyse. Bet jis taip pat kalba ir krikščionių liudijimo pavyzdžiu. Iš tiesų tai labai didelė dovana, - kalbėjo Pranciškus, -jei galime gyvenime sutikti seserų ir brolių, kurie padeda mums sunkiomis akimirkomis, kai reikia priimti svarbius sprendimus, kurie mus padeda pažvelgti giliai į širdį ir atpažinti Viešpaties valią. Šešioliktoji psalmė mus kviečia melstis šiais žodžiais: „Kadangi Viešpats mane moko, jį šlovinsiu, – net naktį man širdis tai primena. Nuolatos menu Viešpaties Artumą, – jam esant prie dešinės, niekad nedrebėsiu“. (Ps 16,7-8). Šventoji Dvasia visada tepalaiko mumyse tvirtą šį tikrumą, visada mus telydi jos dovanojama paguoda ir ramybė, - baigė katechezę popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising