Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2014-06-18 15:40:25
A+ A- print this pagePopiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą. (+video)Šiandien pradedame katechezių ciklą apie Bažnyčią, - pranešė Popiežius kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius, nuo pat trečiadienio ryto užpildžiusius Šv. Petro aikštę. Kalbėti apie Bažnyčią, pasak Popiežiaus, tai tarsi kalbėti apie mūsų motiną, apie mūsų šeimą. Nes juk Bažnyčia nėra savo tikslų siekianti institucija, ji nėra nei privati asociacija, nei nevyriausybinė organizacija, nei juo labiau negalima jos tapatinti tik su kunigais ar Vatikanu. Mes visi esame Bažnyčia. Kunigai priklauso Bažnyčiai, bet ir mes visi jai priklausome. Bažnyčia tai labai plati tikrovė, atvira visai žmonijai. Ji ne laboratorijoje skurta ir ne netyčia atsiradusi. Ją įkūrė Jėzus, tačiau ji yra tauta, turinti ilgą istoriją ir pasirengimai jos įkūrimui prasidėjo gerokai prieš Kristaus atėjimą.

Apie šią Bažnyčios istoriją arba „priešistorę“ kalbama Senojo Testamento puslapiuose, - sakė Pranciškus. Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas išsirinko Abraomą, mūsų tikėjimo tėvą, ir paragino jį iškeliauti, palikti savo žemiškąją tėvynę ir keliauti į kitą šalį, kurią Jis jam nurodys (plg. Pr 12,1-9). Dievas pašaukia ne tik Abraomą kaip individą, bet šiame pašaukime nuo pat pradžių dalyvauja jo šeima, visa giminė, vis jo namų tarnai. Jiems iškeliavus, Dievas dar labiau praplės akiratį, apdovanos Abraomą savo palaiminimu ir pažadės, kad jo palikuonių bus tiek daug kaip žvaigždžių danguje ar smilčių jūros pakrantėje. Tai ir yra pirmas svarbus faktas: pašaukdamas Abraomą, Dievas pradeda formuoti savo tautą, kad ji neštų jo palaiminimą visos žemės tautoms. Šioje tautoje gimė Jėzus. Dievas sukūrė šią tautą, jos istoriją, keliaujančią Bažnyčią: Jėzus gimė šioje tautoje.

Toliau katechezėje Popiežius pabrėžė ir antrą svarbų dalyką: ne Abraomas subūrė savąją tautą, bet Dievas ją suformavo. Paprastai žmogus kreipdavosi į dievybę, šaukdavosi jos pagalbos ir užtarimo. Šiuo atveju matome neregėtą dalyką: pats Dievas imasi iniciatyvos. Pats Dievas beldžiasi į Abraomo duris ir sako: išeik iš šio krašto, keliauk ir aš iš tavęs padarysiu didelę tautą. Tai ir yra Bažnyčios pradžia. Šioje tautoje gims Jėzus. Dievas suformuoja savo tautą iš tų, kurie klauso Jo Žodžio, kurie pasitikėdami leidžiasi į kelionę su Juo. Jei tu pasitiki Dievu, jei Jo klausai ir su Juo keliauji, tu priklausai Bažnyčiai. Tačiau pirma visko yra Dievo meilė. Ji yra anksčiau Abraomo, anksčiau ir Adomo.

Abraomas ir jo namiškiai paklūsta Dievo kvietimui ir iškeliauja, net nežinodami, kur Dievas juos nuves, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Abraomas pasitiki Dievo meile. Tačiau tai dar nereiškia, kad šitie žmonės nuo pat pradžių buvo tikri tikintieji. Anaiptol. Pradžioje būta ir pasipriešinimo, ir užsidarymo savyje, ir bandymų derėtis su Dievu, ir bandymų savaip spręsti sunkumus. Nuodėmių ir išdavysčių netrūksta tautos kelionėje per išganymo istoriją, kuri yra Dievo ištikimybės ir tautos neištikimybės istorija. Tačiau Dievas nepavargsta; Dievas kantrus; jis ištvermingai ugdo savo tautą kaip tėvas savo vaiką. Dievas eina kartu su mumis. Pranašas Ozėjas sako: „Aš ėjau su tavimi ir mokiau tave vaikščioti, kaip tėvas moko savo vaiką“.

Taip Dievas elgiasi ir su Bažnyčia, - sakė Šventasis Tėvas. Ir mes, nors pasiryžę sekti Jėzumi, kiekvieną dieną neišvengiame egoizmo ir širdies kietumo. Kai išpažįstame, kad esame nusidėjėliai, Dievas mus pripildo savo gailestingumo ir meilės. Jis mums atleidžia, visada atleidžia. Tai mus ugdo kaip Dievo tautą, kaip Bažnyčią. Ne mūsų šaunumas, ne mūsų nuopelnai, bet kasdieninė patirtis, kad Viešpats mus myli ir mumis rūpinasi. Mes jaučiame, kad jam priklausome, kad esame jo rankose, kad jis brandina mūsų bendrystę su juo ir tarp mūsų. Būti Bažnyčia tai jausti, kad esame Dievo rankose, kad jis yra mūsų Tėvas, mus myli ir yra mums geras, jis mūsų laukia ir leidžia jausti jo švelnumą.

Brangieji, - sakė Pranciškus baigdamas trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę, - toks yra Dievo projektas, Dievas apie tai galvojo pašaukdamas Abraomą: suformuoti palaimintą tautą, kuri neštų jo palaiminimą visoms pasaulio tautoms. Šis projektas nesikeičia, jis nuolatos vykdomas. Jis savo viršūnę pasiekė Kristuje ir šiandien Dievas jį tęsia Bažnyčioje. Tad prašykime malonės ištikimai sekti Jėzumi ir klausyti jo Žodžio, kiekvieną dieną būti pasiruošę iškeliauti, kaip Abraomas, į Dievo ir žmogaus žemę, į mūsų tikrą tėvynę, nešti palaiminimą, Dievo meilę visiems jo vaikams. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising