Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Vidudienio malda

Pranciškus: Dievas nugali blogį gailestingumu

Leiskite paklausti: Jūs, kai padedate kitam, ar pažvelgiate į akis? Ar priartėjate be baimės paliesti? Ar priimate su jautrumu? Pasvarstykite apie tai. - ANSA

2015/02/15 15:37

Leiskimės būti užkrečiami gėrio ir užkrėskime gėriu (kitus), linkėjo popiežius Pranciškus sekmadienį kreipdamasis į vidudienio maldos dalyvius šv. Petro aikštėje. Šventasis Tėvas drauge palinkėjo ramybės ir taikos visiems vyrams ir moterims, kurie Tolimuosiuose Rytuose ir kitur pasaulyje ruošiasi švęsti Naujuosius metus pagal Rytų kalendorių. Ši šventė jiems suteikia džiugią progą atrasti ir intensyviai patirti brolystę, kuri yra brangus šeimyninio gyvenimo ryšys ir socialinio gyvenimo pagrindas. Metinis sugrįžimas prie žmonių ir šeimų ištakų tepadeda šioms tautoms sukurti visuomenę, kurioje būtų puoselėjami pagarba, teisingumu ir meile pagrįsti santykiai.

Popiežius sveikino taip pat romiečius, piligrimus ir ypač maldininkus, atlydėjusius į Romą konsistorijai naujus kardinolų, paprašė visų esančių aikštėje naujuosius kardinolus pasveikinti plojimais.

Šventasis Tėvas priminė Jėzaus veiksmus prieš bet kokį blogį, padedančius kenčiantiems kūnu ir dvasia, apie kuriuos pasakojama Evangelijoje pagal Morkų. Jėzus prisistato, kaip tasai, kuris kovoja su blogiu ir jį nugali kur tik jį sutinka. Taip pat šį sekmadienį, pasakojime apie Jėzaus pagydytą raupsuotąjį, Evangelija mums parodo ką daro Dievas mūsų blogio atžvilgiu: Dievas neateina „skaityti paskaitos“ apie skausmą; bet ir neateina panaikinti pasaulyje kančią ir mirtį; jis ateina prisiimti mūsų žmogiškąją būklę, ją nešti iki galo, kad mus radikaliai ir galutinai išlaisvintų. Šitaip Kristus kovoja su blogiu ir kančia pasaulyje: jis juos prisiima ir nugali Dievo gailestingumo galia.

Norėdami būti Kristaus sekėjais turime nebijoti pažvelgti vargšui ar ligoniui į akis, priartėti su švelnumu ir atjauta, paliesti jį ir apkabinti. Dažnai prašau visų, kurie padeda kitiems, kad tai darydami žvelgtų į jų akis, nebijotų prisiliesti; tokiu būdu, pagalbos gestas bus taip pat bendrystės gestas. Taip pat mes turime būti jų priimami. (Reikia) švelnumo, atjautos gestų. Leiskite paklausti, tęsė popiežius sekmadienį kalbėdamas Vidudienio maldos susitikime: Jūs, kai padedate kitam, ar pažvelgiate į akis? Ar priartėjate be baimės paliesti? Ar priimate su jautrumu? Pasvarstykite apie tai kaip padedate kitiems: iš tolo, ar su švelnumu, artumu? Nes jei blogis užkrečiamas, užkrečiamas taip pat gėris. Todėl reikia, kad mumyse visuomet būtų vis didesnis gėrio perteklius. (Vatikano radijas)

 

2015/02/15 15:37