Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius pradėjo karmelitų maldą už pasaulio taiką

Popiežius Pranciškus ir Basųjų karmelitų vyresnysis t. Saverio Cannistrà - OSS_ROM

2015/03/26 17:35

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Mišių dalyviams priminė, jog šeštadienį, kovo 28 dieną sukanka mergelės ir Bažnyčios mokytojos šv. Jėzaus Teresės gimimo 500-sios metinės ir kad ta proga visos karmelitų bendruomenės pasaulyje Ordino vyresniojo prašymu ypatingai meldžiasi už pasaulio taiką.

Karmelitų maldas už pasaulio taiką pradėjo pats Šventasis Tėvas ketvirtadienio rytą. Kreipdamasis taip pat į mišiose šv. Mortos namuose Vatikane dalyvavusius Basųjų karmelitų ordino vyresniuosius Pranciškus kvietė melstis, idant Dievo meilės ugnis nugalėtų visus žmoniją kankinančius karų ir smurto gaisrus ir dialogas visur būtų stipresnis už ginkluotus susidūrimus. Šventoji Jėzaus Terese, užtarki šį mūsų prašymą, - pradėdamas ketvirtadienio ryto mišias pasakė popiežius Pranciškus.

Mišių pradžioje popiežius Pranciškus uždegė taiką simbolizuojančią žvakę ir ją įteikė Basųjų karmelitų vyresniajam t. Saverio Cannistrà. Po Mišių t. Cannistrà pasakė Vatikano radijui, kad jaučia ypatingą padėką Šventajam Tėvui už tai, kad savo asmenine malda parėmė karmelitų taikos iniciatyvą ir pats joje dalyvauja. Tai sutvirtino mūsų ryžtą melstis už pasaulio taiką, sakė Basųjų karmelitų vyresnysis.

Karmelitų bendruomenės daugiau kaip šimtame pasaulio kraštų melsis už pasaulio taiką per ateinančias dvi paras iki kovo 28 dienos, kai minima Bažnyčios mokytojos, mistikės ir didžiosios karmelitų reformatorės, šv. Jėzaus Teresės gimimo jubiliejaus sukaktis.

Pranešdamas Ordino vienuoliams ir vienuolėms apie kvietimą melstis už pasaulio taiką ordino reformatorės jubiliejaus proga Basųjų karmelitų vyresnysis t. Saverio Cannistrà be kita ko prisiminė, kad pati šventoji karštai melsdavosi ta pačia intencija. Anuomet visuomenę ardančių konfliktų ir pasidalijimo akivaizdoje šventoji sušukdavo: „Pasaulis liepsnoja!“. Taip pat mūsų pasaulis liepsnoja, o mes kartais nesame tam pakankami jautrūs, arba neturim tikėjimo, kokio reikia, kad būtume įsitikinę, jog tikėjimas gali užgesinti mus supančias liepsnas. Pasinėrę kartais net į visai mažus kasdienio gyvenimo dalykus ir problemas, pamirštame pakelti žvilgsnius, pažvelgti toliau mūsų ir atpažinti mūsų visuomenės kentėjimo ženklus: karus, konfliktus, terorizmą, smurtą visuomenėje ir namų smurtą, skausmo šauksmus, nutildomus dar neprasižiojus.

Šventoji, didžiųjų neramumų, kurių netrūko jos laikmetyje, atžvilgiu įsipareigojo atlikti tai, kas priklausė nuo jos pačios, kad ir paprastais veiksmais. Šv. Jėzaus Teresės gyvenime tai buvo jos vienuolinio gyvenimo įsipareigojimas ugdyti maldos ir brolystės dvasią. Manau, pasakė Vatikano radijui Basųjų karmelitų vyresnysis, šventoji turbūt ir šiandien paragintų kiekvienam pagal savo išgales atlikti tai, kas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Taip pat pasaulio taikos atžvilgiu. (Vatikano radijas)

2015/03/26 17:35