Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Krikščioniškos organizacijos ir krikščionių lyderiai prašo kontroliuoti „konfliktų mineralus“

Viena iš nelagalių kasyklų Kongo DR - REUTERS

2015/05/21 17:00

Gegužės 19 dieną Europos Parlamente pradėti svarstyti pasiūlymai dėl geresnės „konfliktų mineralų“ kontrolės. Tai tie mineralai, kurie yra išgaunami konflikto zonose ir vėliau nelegaliais ar pusiau legaliais keliais pasiekia Vakarų rinkas; arba keliauja į Azijos rinkas, o Vakarus pasiekia jau galutiniai produktai.

Tokia gavyba neprisideda prie šalių gerovės, bet tarnauja įvairių karinių ir nusikalstamų grupuočių finansavimui. Gimsta uždaras ratas: grupuotės siekia kontroliuoti kasyklas, kad galėtų save finansuotų; save finansuodamos sukuria didelę jėgą, kuri leidžia išlaikyti kasyklų kontrolę. O tai taipogi reiškia žmonių išnaudojimą, neretai - beatodairišką ir cinišką žmonių pavergimą. 

Vienas iš skaudžiausių tokios tikrovės pavyzdžių yra Kongo Demokratinės Respublikos rytiniai rajonai, turtingi gamtinių iškasenų, kurios išgaunamos ir parduodamos neteisėtais kanalais, o regione tarpsta smurtas ir chaosas, kurio valstybė nėra pajėgi suvaldyti. Čia iškasama daugybė rūdos, iš kurios išgaunamas tantalas, naudojamas elektronikoje – mobiliuose telefonuose, kompiuteriuose, žaidimų konsolėse. Tad europietis, įsigydamas elektronikos gaminį, pats to nežinodamas gali tapti sunkių ir žiaurių žmogaus teisių pažeidimų ir konfliktų finansuotoju.

Panaši tikrovė supo deimantų prekybą tol, kol buvo įvesta griežta sertifikavimo sistema, leidžianti patikrinti kur ir kokiomis sąlygomis deimantas buvo rastas, išstūmusi iš rinkos taip vadinamuosius „kruvinuosius deimantus“. Kažko panašaus reikėtų gamtinių iškasenų rinkoje – didesnės atsakomybės ir didesnio skaidrumo.

To savo deklaracijose iš politikų ne kartą prašė ir prašo daug krikščioniškų asociacijų ir krikščionių lyderių, pažįstančių tą blogį ir neteisingumą, kurie lydi nelegalią prekybą gamtinėmis iškasenomis. Jie taip pat kreipiasi į visus Europos Sąjungos šalių piliečius, ragindami nelikti ekonominės sistemos moralumui. Europos Sąjunga šią problemą yra pripažinusi, ji gerai dokumentuota, ypač Afrikoje, jau ne kartą nagrinėta, apie ją byloja ne viena JTO rezoliucija. Tačiau ES siūlymai remiasi kampanijų savanorišku deklaravimu. Aktyvistai ragina gavybos ir tiekimo grandinės kontrolę padaryti griežtesne, reiklesne. Tai jau padarė JAV ir, pasak vieno Kongo Demokratinės Respublikos vyskupo, jo šalis pajuto teigiamas pasekmes.

Beveik pusantro šimto vyskupų iš beveik 40 šalių pasirašė kreipimąsi į Europos Sąjungos įstatymdavius, kuriame prašoma reaguoti į šią problemą deramu būdu. Šį kreipimąsi iniciavo katalikiškų vystymosi organizacijų asociacija CIDSE, turinti 17 narių Europoje ir šiaurės Amerikoje. (Vatikano radijas)

2015/05/21 17:00