Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas kongresui Aviloje

Avilos miesto sienos - RV

2015/08/03 17:23

Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Petro Parolin, Šventojo Tėvu vardu pasiuntė laišką Aviloje, Ispanijoje, šiomis dienomis vykusio kongreso dalyviams. Kongresas „Šv. Teresė Avilietė – gyvenimo mokytoja“, vyko Aviloje rugpjūčio 1-3 dienomis, dalyvavo 450 kunigų, vienuolių ir pasauliečių iš 26 pasaulio šalių. Šventasis Tėvas jiems palinkėjo, kad šis kongresas, kaip ir kiti Teresės Avilietės gimimo 500 metų sukakties proga šiemet vykstantys renginiai, padėtų atidžiau įsižiūrėti į šios didžios šventosios asmenybę, kad jos pavyzdys ypač katalikiškoms aukštosioms mokykloms padėtų formuoti susipratusius krikščionis intelektualus, tikrus Dievo bičiulius, kurių taip labai reikia mūsų laikais.

Tris dienas vykęs kongresas pirmadienį užbaigtas simboliu gestu – Avilos katalikų universiteto garbės daktarato suteikimu šv. Teresei. Kongresas ir garbės daktarato suteikimas priklauso labai plačiai programai renginių, kuriais šiemet minimos Teresės Avilietės gimimo penkišimtosios metinės.

Šia proga simbolinį mostą padarė ir popiežius Pranciškus. Popiežiaus nurodymu, jo pontifikato trečiųjų metų medalis nukaltas su šv. Teresės Avilietės atvaizdu.

Kiekvienais metais pagaminami nedidelio tiražo auksiniai, sidabriniai ir bronziniai pontifikato medaliai naudojami kaip dovanos popiežių lankantiems svečiams, dalis jų skirta kolekcininkams. Parastai vienoje medalio pusėje yra popiežiaus atvaizdas, kitoje – herbas. Šiemet, paties Pranciškaus noru, pontifikato medalyje yra ne popiežiaus, bet šv. Teresės Avilietės atvaizdas. Šitaip popiežius Pranciškus pagerbia didžiąją šventąją, jos gimimo 500 metų sukakties proga.

Teresė Aviloje gimė 1515 m. kovo 28 d. Būdama 20 metų įstojo į Avilos Karmelį. Kartu su asmeninio dvasingumo brandinimu, Teresė atsidėjo ir karmelitų reformos idėjos įgyvendinimui. Palaikoma Avilos vyskupo, 1562 m. ji įkūrė pirmąjį reformuotą vienuolyną. Ordino reformai lemtinga buvo pažintis su šv. Kryžiaus Jonu, kuris savo ruožtu irgi ėmėsi reformuoti vyriškąją karmelitų ordino atšaką. Šitaip susiformavo basieji karmelitai. Savarankiškos basųjų karmelitų provincijos įkūrimą Šventasis Sostas patvirtino 1580 m. Netrukus po to, 1582 m. Teresė Avilietė mirė. 1614 m. buvo paskelbta palaimintąja, 1622 m. – šventąją, o popiežius Paulius VI 1970 m. ją paskelbė Bažnyčios mokytoja. (Vatikano radijas)

2015/08/03 17:23