Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Prasidėjo tarptautinė čigonų piligrimystė

Čigonų katalikų Mišios Pamplonoje - AP

2015/10/23 18:21

Penktadienį Romoje prasidėjo tarptautinė čigonų piligrimystė. Jos metu popiežius Pranciškus priims čigonus katalikus specialioje audiencijoje. Per tris dienas čigonai iš įvairių Europos, Amerikos ir Azijos kraštų, iš viso apie penki šimtai žmonių, lankysis katakombose, dalyvaus Kryžiaus kelio stočių apmąstyme prie Koliziejaus, sekmadienio šv. Mišiose Divino Amore šventovėje.

Čigonų piligrimystės pagrindinis tikslas - paminėti prieš penkiasdešimt metų įvykusį istorinį Europos čigonų suvažiavimą, kurio metu pal. popiežius Paulius VI aukojo šventąsias Mišias Pomecijos čigonų tabore netoli Romos. Pauliaus VI susitikimas su čigonais vadinamas istoriniu: Romos vyskupas čigonams paliudijo tėvišką artumą ir rūpestį ir patikino, kad Bažnyčioje jie turi teisę jaustis kaip savuose namuose.

Jūs visą laiką esate kelyje, visą laiką keliaujate, be pastovios tėvynės. Čia, Bažnyčioje, jūs turite teisę jaustis kaip savuose namuose, nes esate krikščionys ir katalikai, pasakė čigonams pal. Paulius VI 1965 metais. Popiežius padrąsino, kad čigonai nėra „už bažnytinės visuomenės“ ribų, o jai priklauso: Jūs nesat Bažnyčios pakraštyje, o tam tikru būdu esate jos centre, jos širdyje, todėl, kad esate vieniši vargšai, kuriems reikia paramos, ugdymo ir pagalbos, o Bažnyčia myli vargšus, kenčiančiuosius, mažuosius, atstumtuosius ir apleistuosius.

Kaip tikintys katalikai, vykdykite įsipareigojimus darydami gera, šalindamiesi blogio, paragino Europos čigonų suvažiavimo dalyvius 1965 metais pal. popiežius Paulius VI.

Šio istorinio įvykio penkiasdešimtųjų metinių proga popiežius Pranciškus priims tarptautinės čigonų piligrimystės dalyvius specialioje audiencijoje pirmadienį, spalio 26 rytą, Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Kituose svarbiuose piligrimystės įvykiuose čigonus tikinčiuosius lydės Romos bažnyčios kardinolai. Čigonų piligrimystės Kryžiaus kelio stočių apmąstymui prie Koliziejaus šeštadienio pavakare vadovaus popiežiaus vikaras Romoje, kardinolas Agostino Vallini. Sekmadienio Mišioms Divino Amore šventovėje vadovaus pagrindinio piligrimystės organizatoriaus, Popiežiškosios migrantų ir keliautojų pastoracijos tarybos pirmininkas, kardinolas Antonio Maria Veglio. Po Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos tarptautinės čigonų piligrimystės dalyviai melsis šv. Petro bazilikoje. (Vatikano radijas)

2015/10/23 18:21