Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vietnamas ir religijos laisvė. Išlaisvintas kunigas disidentas

Bažnyčia Vietname - REUTERS

2016/05/30 00:00

Prieš keletą dienų įtakingiausios demokratijos pasaulyje, JAV prezidentas Barack Obama lankėsi Vietname, kuriame daugiau kalbėjo ne apie kelių dešimtmečių praeitį, bet apie ateitį visai kitokiame kontekste. Ir jei tiesa, kad tarpusavio karo nuoskaudos gerokai ištirpdintos, ankstesnes kartas pakeitė naujos, kurios karo jau neatsimena, tai to laikotarpio palikimas Vietname dar gyvas pačioje jo politinėje sistemoje, kurioje dominuoja vienvaldė komunistų partija, vis dar kontroliuojanti visuomenę. Tuo pat metu šalis vis labiau nupelno dinamiško kapitalizmo, verslo, gamybos centro reputacijos. Tad nenuostabu, kad kelis kartus JAV vadovas užsiminė apie laisves ir žmogaus teises. Jo kalboje aptiksime ir pragmatinį, ir idealistinį motyvą. Viena vertus, laisva visuomenė yra kūrybingesnė ir kuria didesnį gerbūvį, kita vertus, žmogaus teisės ir laisvės yra visuotinės vertybės, vertingos ir teisingos savaime.

Gegužės 24 dienos „Kreipimesi į Vietnamo tautą“ prezidentas Obama vardijos žodžio, minties, susirinkimo laisves ir taip pat paminėjo religijos laisvę: „religijos laisvė, kur yra, ne tik leidžia žmonėms pilnai išreikšti meilę ir užuojautą, esančius visų didžiųjų religijų širdyje, bet leidžia tikėjimo grupėms tarnauti savo bendruomenėms per mokyklas ir ligonines, pasirūpinti neturtingu ir pažeidžiamu“, pasakė jis.

Religijos laisvės padėtis šalyje sudėtinga. Viena vertus, ji ženkliai geresnė, nei 1975 metais, kai komunistiniam ir ateistiniam režimui laimėjus karą ir paėmus į savo rankas valdžią, religijos buvo represuojamos, laimei, be masinių žudynių, tačiau įkalinus daug žmonių. Nuo to laiko į religijas žvelgiama įtariai, labai nenoriai atsisakoma perteklinės kontrolės, netikima religijos verte asmenų ir visuomenės gyvenime, siekiama kontroliuoti religines pareigybes, kaip kad vyskupų ar pastorių skyrimą. Tačiau neseniai taip pat leista atidaryti universitetinio lygio teologijos institutą, nėra reta išvysti komunistų  partijos narių atžalas katalikiškose mokyklose, taip pat užsienyje. Beje, katalikų padėtis yra šiek tiek geresnė, nei protestantų ir tai lemia kelios aplinkybės. Valdžia labiau toleruoja katalikus dėl jų aiškesnės organizacinės struktūros ir priekabiau žiūri į protestantų bendruomenes, ypač jei jos atsisako registruotis ar pateikti ataskaitas apie tai, ką daro. Kaip tik šiuo metu yra svarstomas naujas religinių bendruomenių įstatymas ir aktyvistai tikisi, kad jis sušvelnins religinių bendruomenių gyvenimo kontrolę.

Nors įregistruotų ir pripažintų religinių bendruomenių kulto ir apeigų laisvė gana plati, valdžia netoleruoja kritinių pastabų, nors šios būtų visai ne politinės prigimties, o iš nuoširdaus religingumo kylantis neabejingumas neteisybei, socialiniams blogiams. Prieš keletą metų už tai buvo teisiami ir nuteisti keli katalikai aktyvistai, apkaltinti valstybės perversmo siekiu, nors paprasčiausiai įvardijo korupciją savo interneto ar parapijos bloguose. Valdžią taip pat trikdo tie atvejai, kai kaimelyje pastorius ar kunigas turi didesnį moralinį autoritetą už vietos komunistų partijos pareigūną. Religijos laisvės nemenkai priklauso nuo pavienių aukštų provincijos pareigūnų, kuriems centrinė valdžia šiuo klausimu suteikia daug galių – jei apskrities valdytojas yra antireligiškai nusiteikęs, tai pirmu asmeniu pajaučia tos apskrities religinės bendruomenės. Susumavus įvairias aplinkybes, Vietnamo valdžiai dar reikės nueiti ilgą kelią, kol atsisakys ankstesnių ir dabartinių įpročių.

O apie juos nemažai galėtų papasakoti visai neseniai, gegužės 20 dieną iš priverstinio darbo stovyklos paleistas t. Tadas Nguyên Van Ly, katalikų kunigas ir disidentas, kuri pasitiko Hue miesto arkivyskupas ir kiti kunigai. Šis, šiandien septyniasdešimties metų amžiaus vyras buvo teisiamas keletą kartų ir kalėjime praleido 22 metus – už „revoliucijos sabotažą“, nepaklusnumą ar komunistinio režimo kritiką. Paskutinysis jo teismas vyko 2007 metais, paskyrus 8 metų bausmę. Jis išleistas 3 mėnesius anksčiau, prezidento Obama vizito išvakarėse ir tai, galima spėti, ne atsitiktinumas. (Vatikano radijas)

2016/05/30 00:00