Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Susitikimai

Popiežius teisėjams ir prokurorams: būkite laisvi, saugokite valstybę ir visuomenę

Popiežius tarp susitikimo dalyvių - RV

2016/06/04 17:46

Penktadienio vakare popiežius Pranciškus sutiko teisėjų, prokurorų, teisininkų viršūnių susitikimo, surengto Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos, dalyvius, aukšto ir vadovaujančio rango kovos su prekyba žmonėmis ir organizuotu nusikalstamumu ekspertus, kuriems pasakė aistringą kalbą, bylojančią apie jo paties ryžtą neleisti prekybos žmonėmis blogiui tarpti netrukdomam.

Sekdama Kristų, pasakė popiežius, Bažnyčia įsipareigoja brolių ir seserų nelaimėje gyvenimo sąlygų gerinimui. Šiuo požiūriu netiesa, kad Bažnyčia turi nesikišti į politiką, ji privalo kištis į „didžiąją“ politika, nes ši, kaip sakė Paulius VI, yra viena iš aukščiausių artimo meilės formų.

Bažnyčia turi veikti ir ginti žmonių orumą ir laisvę: prekyba žmonėmis ir naujos pavergimo formos, kaip kad priverstinis darbas, prostitucija, prekyba narkotikais ir organais yra tos situacijos, kurių ji negali ignoruoti. Tai „nusikaltimai prieš žmoniją“, kurie tokiais turi būti pripažįstami visų – religinių, politinių, visuomeninių lyderių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų.

Pranciškus padėkojo šio ir ankstesnių Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos surengtų susitikimų dalyviams: religiniams lyderiams, didžiųjų miestų merams. Jis pridūrė, kad Akademija neturi apsiriboti „grynu“ pažinimu, kuris rizikuoja tapti abstrakčiu, skystu ir išgaruojančiu be pėdsakų. Skyrybos tarp idėjos ir tikrovės yra Apšvietai būdingas kultūrinis reiškinys, kurį reikia peržengti ir šaknytis tame, kas konkretu.

Pranciškus kalbėjo apie tai, kad realizuoti savo misiją ir pašaukimą reiškia būti laisvu: prokurorų, teisėjų, teisininkų atveju tai reiškia būti laisviems nuo vyriausybių, privačių institucijų ir, kaip jas vadino Jonas Paulius II, „nuodėmės struktūrų“, kaip kad organizuotas nusikalstamumas, spaudimo.

Aš žinau, kad jūs patiriate spaudimą, girdite grasinimus ir panašius dalykus. Žinau, kad būti teisėjais, prokurorais, pareigūnais šiandien reiškia rizikuoti gyvybe. Reikia pripažinti drąsą tų, kurie eina pirmyn išlikdami laisvi savo teisinių pareigų vykdyme. Be tokios laisvės šalies juridinė valdžia sugenda ir pati skleidžia sugedimą, - sakė popiežius Pranciškus, pridurdamas, jog visiems žinomos teisingumo karikatūros.

Laimei, realizuojant sudėtingą ir delikatų žmogišką ir krikščionišką uždavinį, išlaisvinant žmoniją iš vergovės ir organizuoto nusikalstamumo, galima pasikliauti Jungtinių Tautų Organizacijos ir valstybių narių pastangomis. Labai džiugu, kad jos įsipareigojo išnaikinti sunkiausias prekybos žmonėmis ir pavergimo formas. Popiežius linkėjo, kad toks sąmoningumas ir ryžtas taptų tarsi „gerąja banga“, kuri nusiristų per visuomenes, neaplenkdama viešosios nuomonės ir vadovaujančiųjų. Yra svarbu, kad veiktų visi ir veiktų vieningai. Pasak popiežiaus, jis tikisi, kad kitame Akademijos rengiamame susitikime dalyvaus ir atstovai tų šalių, kurios šį kartą liko abejingos, kritiškos, panoro nusiplauti rankas ar pamanė, kad tai ne itin būtina.

Ieškoti ir vykdyti teisingumą nereiškia vien bausmės savaime. Popiežius Pranciškus pakartojo tai, ką buvo sakęs anksčiau – bausmė, skiriama net ir labai dideliam nusikaltėliui, žmogžudžiui, neturi būti atsieta nuo vilties ir sugrįžimo į visuomenę perspektyvos. Ir jei tai galioja atsakingiesiems už nusikaltimus, tai dar labiau galioja aukoms, kurios dažnai patyrė pačią giliausią išdavystę, ieškojo meilės, norėjo ją duoti ir gauti, o buvo parduotos priverstinio darbo, prostitucijos, organų rinkoje. Aukos turi būti pirmosios, kurios reabilituojamos ir sugrąžinamos į visuomenės gyvenimą. Naudingas italų pavyzdys: nusikaltėlių turtas konfiskuojamas ir panaudojamas visuomenės, pirmiausia aukų poreikiams.

Beje, popiežius, aplankęs daug kalėjimų, pridūrė, jog kur vadovauja moteris, ten, jo asmeniniu įspūdžiu, yra tvarkomasi geriau, žmonės reabilituojasi geriau, tarsi moterys turėtų geresnę „uoslę“ kaip tai padaryti. Pasak jo, jis nenori nieko įžeisti ar prisistatyti feministu, tačiau kalba apie savo konkrečią patirtį, kurią kai kurie aiškina motiniškumo šaknimi moteryse. (Vatikano radijas)   

 

 

2016/06/04 17:46