Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Pietų Sudane atidarytas pastoracinis centras karo traumuotiems žmonėms

Pietų Sudano pabėgėliai prie Ugandos sienos - AP

2016/10/18 16:21

Pietų Sudanas nuo liepos mėnesio vėl karo stovyje: tarpusavyje kariauja dabartinį ir buvusį prezidentus palaikančios jėgos, tuo metu kenčia daugiau kaip milijonas naujų pabėgėlių, kurių vieni liko be namų krašto viduje, o kiti išvyko į kaimynines šalis. Pietų Sudano katalikų bendruomenė, numatydama nestabilios padėties keliamą pavojų krašto gyventojų ir religinių bendruomenių taikiam sambūviui, nutarė įsteigti specialų pastoracinį ugdymo centrą, skirtą nuo konflikto nukenčiantiems žmonėms. Naujas Gerojo ganytojo taikos centras, ypatingą dėmesį skirsiantis asmenų, patyrusių karo ir smurto traumą gydymui, buvo inauguruotas Kit mieste, netoli sostinės Džubos, spalio 15 dieną.

Inauguracinėje ceremonijoje dalyvavo per aštuoni šimtai žmonių, tarp kurių Apaštališkasis nuncijus Pietų Sudane, Džubos katalikų arkivyskupas, kiti vyskupai ir kunigai. Anot Komboniečių kongregacijos misionieriaus iš Italijos kun. Daniele Moschetti, nors šalyje tęsiasi ginkluotas konfliktas, kliudantis laisvam prekių ir darbininkų judėjimui, 2014 metais pradėtų pastoracinio centro statybos darbų užbaigimas yra reikšmingas įvykis. Misionierius vadovauja Pietų Sudano vienuolinių kongregacijų susivienijimui, kuris apjungia iš viso 47 vietines ir tarptautines katalikų vienuolines kongregacijas.

Gerojo ganytojo taikos centre įrengta kelios dešimtys miegamųjų ir svečių namai su šešiasdešimt lovų. Centrą administruoja įvairių tautybių ir vienuolinių kongregacijų vienuoliai, tarp kurių tiek Pietų Sudano, kitų kraštų piliečiai, įskaitant kombonietį iš Pietų Sudano, Vincentietį kunigą iš Filipinų, Nekaltojo Prasidėjimo kongregacijos vienuolę iš JAV, kunigą jėzuitą iš Ruandos ir Šv. Martyno de Porres kongregacijos atstovą. Pastaroji vienuolija padovanojo žemės sklypą Gerojo ganytojo taikos centro įkūrimui.

Pasak kun. Moschetti, Gerojo ganytojo taikos centras yra krikščioniškos vilies dovana Pietų Sudano gyventojams, ypač tiems, kurie galės naudotis centro paslaugomis. Centro įkūrimas yra iškalbus vienuolijų ir vietinės Bažnyčios bendradarbiavimo ženklas, įrodantis katalikų Bažnyčios konkretų įsipareigojimą darbuotis vardan Pietų Sudano gyventojų taikos, teisingumo ir susitaikymo, pasitelkiant savo institucijas ir personalą. (Vatikano radijas)

2016/10/18 16:21