Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vatikano diplomatai: stenkimės, kad globalizacijos pasekmės būtų geros

Prekyba žmonėmis - RV

2016/10/22 14:30

Globalizacija ir vis didėjanti priklausomybė vienas nuo kito yra reiškinys, kuris gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. Privalu stengtis, kad pastarųjų būtų kuo mažiau, pabrėžė Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO arkivyskupas Bernardito Auza, dalyvaudamas 71 generalinės asamblėjos diskusijose.

Žmogus pats savo prigimtimi yra priklausomas nuo kitų, jis visada gyvena su kitais ir šalia kitų, bendruomenėje. Panašiai, bendruomenės ir valstybės gyvena vienos šalia kitų, priklauso viena nuo kitos.

Dėl šiuolaikinių technologijų ir ryšių tarpusavio priklausomybė pasiekė neregėtas aukštumas ir tai suteikė daug naujų galimybių: galėjimas realiu laiku dalintis idėjomis su esančiu kitoje planetos žmogumi, padeda kaupti pažinimą ir kurti gerovę. Bet tomis pačiomis technologijomis gali naudotis ir teroristai, ieškodami naujų narių, finansuodami ir planuodami savo veiklą, technologijos kuria naują nelygybę tarp jas turinčių ir neturinčių, virtualios ir realios ekonomikos atsiskyrimą, pasitarnauja tokiam egoizmui ir vartojimui, kurie kelia pavojų mūsų bendriems namams.

Kitas globalizacijos ir savitarpio priklausomybės matmuo, primena arkivyskupas Auza, yra masinė migracija, kuri šiuo metu vertinama beveik pustrečio šimto milijonų skaičiumi. Tarp šių asmenų yra bent keturios dešimtys milijonų, kurie tapo pabėgėliais dėl karo, dėl persekiojimų ir baisios diskriminacijos, dėl ekstremalaus skurdo ir aplinkos degradavimo. Priverstinę migraciją lydi daug kitų labai neigiamų reiškinių – badas, išnaudojimas, pavergimas, rasizmas, nauji persekiojimai. Šventasis Sostas šiuos reiškinius atidžiai stebi ir šių problemų, jų giliųjų priežasčių, sprendimas yra jo prioritetas. Paradoksali situacija – valstybės stengiasi šalinti kliūtis prekėms ir paslaugoms, tačiau stato naujas sienas žmonėms, - pridūrė Šventojo Sosto diplomatas.

*

Dėl panašių klausimų pasisakė ir kitas Šventojo Sosto diplomatas, arkivyskupas Janusz Urbanczyk, dalyvaujantis didelėje tarptautinėje konferencijoje Vienoje apie prekybą žmonėmis. Nepaisant to, kad formaliai prekyba žmonėmis yra baudžiama ir persekiojama kiekvienos teisinės sistemos, tai masinis reiškinys, paliečiantis ne vien suaugusius, moteris ir vyrus, bet ir vaikus. Jie išnaudojami, iš jų pasipelnoma tiek trumpu, tiek ilgu laikotarpiu, neretai jų kūnuose ir sielose lieka žaizdos visam likusiam gyvenimui. Migrantai yra vienas iš geriausių grobių prekeiviams žmonėmis.

Tačiau reikia, pabrėžia arkivyskupas Urbanczyk, atkreipti dėmesį ne vien į nusikaltėlišką prekybą žmonėmis, bet ir į ekonomines struktūras, kurios yra neteisingos ir klesti išnaudodamos asmenis. (Vatikano radijas) 

2016/10/22 14:30