Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Popiežiaus istorinė diena su liuteronais

Popieſius Malmės arenoje su Pasaulinės liuteronų federacijos pirm. vysk. Munib Younan ir generaliniu sekretoriumi pastoriumi Martin Junge - ANSA

2016/11/01 14:36

Kardinolas Kurt Koch, lydėjęs popiežių Pranciškų jo kelionėje į Švediją ir kurį galima laikyti vienu pagrindinių kelionės organizatorių pasakė, kad popiežius labai patenkintas savo Apaštališkuoju vizitu. Kardinolas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kalbėjo Švedijoje pirmadienio vakarą, pasibaigus dviem svarbiems ekumeniniams susitikimams: bendroms katalikų ir liuteronų pamaldoms Lundo katedroje ir susitikimui Malmės arenoje. Spaudos konferencijoje su kardinolu dalyvavo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke, pasisakęs, kad pirmoji Popiežiaus diena Švedijoje buvusi iš tiesų labai graži diena.

Kard. Kur Koch: „Popiežius labai nuoširdžiai vertina ekumenizmą. Jis nori paskatinti krikščionių vienybę: jam tai labai svarbu. Todėl esu dėkingas popiežiui, kad priėmė liuteronų kvietimą apsilankyti Švedijoje minit Reformacijos jubiliejų. Buvo galima pastebėti, kad popiežius buvo labai patenkintas. Jis visų įdėmiai klausėsi, ypač asmenų iš skirtingų pasauli regionų liudijimų. Ir jis labai aiškiai pasisakė, padrąsindamas žengti pirmyn, nebijoti ir turėti jėgų matyti visus esamus iššūkius ir juos priimti.“

Popiežiaus istorinę dieną su liuteronais pakomentavo Vatikano spaudos salės direktorius Greg Burke: „Tai buvo itin intensyvi ir labai graži diena. Be abejo, viena gražiausių. Popiežius sakė kalbas skaitydamas parengtus tekstus, tačiau vienu metu jis prabilo apie „švelnumo revoliuciją“, o tai paliko gilų įspūdį susitikimo dalyviams. Jame liudijo asmenys iš visų pasaulio kraštų. Popiežius įsidėmėjo vienos moters pasisakymą apie artimo meilės darbų „kvailybes“ kitų akyse ir popiežius jai pritarė, pasakė „taip, tai kvailybė tų, kurie myli Jėzų Kristų; kvailybė dėl Dievo ir artimo. Teplinta tokia kvailybė, apšviesta tikėjimo ir pasitikėjimo apvaizda.“  (Vatikano radijas)

2016/11/01 14:36