Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Dokumentai

Popiežiaus laiškas Konstantinopolio patriarchui: bendra vizija didžiaisiais klausimais

Pranciškus ir Baltramiejus - ANSA

2016/12/01 16:01

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų ir jo vadovaujamą Bažnyčią jos globėjo šv. Andriejaus proga. Popiežiaus laišką patriarchui įteikė šv. Andriejaus šventės iškilmėje Fanare, Stambule trečiadienį dalyvavęs kard. Kurt Koch ir jo vadovaujama Šventojo Sosto delegacija. Popiežius pasiuntė Baltramiejui I brolišką ramybės, sveikatos ir gausių malonių linkėjimą bei pasidžiaugė gražios mainų tradicijos tęsimu: pasikeitimą sveikinimais per atitinkamas delegacijas per abiejų Bažnyčių – Romos ir Konstantinopolio - globėjų liturgines iškilmes: šv. Petro rugpjūčio 29 dieną kai Vatikane apsilanko Fanaro delegacija ir šv. Andriejaus lapkričio 30 dieną kai Fanare apsilanko Vatikano delegacija.

Romos ir Konstantinopolio pasikeitimas delegacijomis yra regimas ženklas mus jau dabar siejančių gilių ryšių, parašė Pranciškus. Jis taip pat išreiškia mūsų kur kas gilesnės bendrystės troškimą, laukiant dienos kai, jei Dievas duos, galėsime paliudyti savo meilę vienas kitam pasidalindami

vieną eucharistinį stalą. Mus šiame kelyje į tarpusavio eucharistinės bendrystės atkūrimą palaiko ne tik mūsų šventieji globėjai, bet ir gretos visų amžių kankinių, kurie „nepaisant mūsų pasidalijimų tragedijos išsaugojo prisirišimą prie Kristaus ir Tėvo radikaliai ir absoliučiai, iki kraujo praliejimo“.

Pasak popiežiaus, katalikus labai padrąsino tai, kad Kretos saloje liepos mėnesį įvykęs Didysis ir Šventasis Susirinkimas patvirtino stiprų įsipareigojimą atkurti krikščionių vienybę. Deja, krikščionių santykių istorija liūnai paženklinta konfliktų, kurie paliko gilius pėdsakus tikinčiųjų atmintyje. Dėl šios priežasties, kai kas laikosi įsikibę praeities nusistatymų. Tačiau mes žinome, parašė popiežius, kad tik malda, bendrai atliekami geri darbai ir dialogas leis mums įveikti krikščionių pasidalijimą ir augti arčiau vienas kito.

Popiežius trumpai apžvelgė ekumeninio dialogo procesą, jo pažangą, pasidžiaugė, kad katalikai ir ortodoksai pradėjo matyti save kaip brolius ir seseris bei vertinti vieni kitų dovanas, kartu skelbti Evangeliją, tarnauti žmonijai, siekti pasaulio taikos, ugdyti žmogaus asmens orumą ir neįkainojamą šeimos vertybę, rūpintis labiausiai stokojančiais, kaip ir kūrinija, kuri yra mūsų bendrieji namai.

Popiežius laiške atskirai paminėjo susitikimą su patriarchu Baltramiejumi rugsėjo 20 d. Asyžiuje, kur su kitais krikščionimis ir kitų religinių tradicijų atstovais susitiko vieningai melsti pasauliui taikos: „Susitikimas suteikė progą pagilinti mūsų draugystę, kurią išreiškia bendra vizija didžiaisiais Bažnyčios ir visuomenės gyvenimą liečiančiais klausimais“. (Vatikano radijas)

2016/12/01 16:01