Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Vidudienio malda

Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos

Popiežius Pranciškus - REUTERS

2016/12/26 13:30

Sekmadienio vidudienio maldos proga popiežius Pranciškus kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais piligrimais meldėsi už 92 žmones, žuvusius į Juodąją jūrą nukritusiame Rusijos karinių pajėgų lėktuve.

„Reiškiu savo gilią užuojautą gavęs liūdną žinią apie Rusijos lėktuvą nukritusį į Juodąją jūrą. Viešpats tepaguodžia brangią rusų tautą ir artimuosius lėktuvo keleivių – žurnalistų, įgulos ir garsiojo karinių pajėgų choro bei orkestro. Švenčiausioji Mergelė teužtaria visus dalyvaujančius šiuo metu vykstančiose paieškų operacijose. 2004 m. choro pasirodymas buvo surengtas Vatikane, šv. Jono Pauliaus II pontifikato 26-ųjų metinių proga. Melskimės už juos“. (Vatikano radijas)

2016/12/26 13:30