Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje

Izraelio kolonijos okupuotose Vakarų kranto teritorijose - REUTERS

2017/01/19 16:35

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Katalikų ir anglikonų vyskupai iš Europos, Šiaurės Amerikos kraštų ir Pietų Afrikos Respublikos lankėsi trijose Šventosios Žemės valstybėse sausio 14-19 dienomis. Ganytojai metinę piligrimystę, kurią vykdo nuo 1998 metų, užbaigė komunikatu, smerkiančiu Vakarų kranto, Rytų Jeruzalės ir Gazos okupaciją, trunkančią jau penkiasdešimt metų ir žeidžiančią tiek palestiniečių, tiek izraeliečių žmogaus orumą. Tai skandalas, su kuriuo niekuomet negalima apsiprasti, rašoma ganytojų komunikate.

Mūsų koordinacinė komanda kasmet nuo 1998 metų kelia balsą vardan teisingumo ir taikos, tačiau to regiono gyventų kančios tęsiasi. Todėl mūsų prašymas turi nuskambėti dar stipriau. Kaip vyskupai prašome savo kraštų krikščionių, kad prisiimtų savo atsakomybę malda, supratimu ir veiksmais.

Vyskupai rašo, kad daug žmonių Šventojoje Žemėje visą savo gyvenimą patiria okupaciją, yra socialinės atskirties poliarizuojami, tačiau dar vis tiki viltimi ir kovoja vardan susitaikymo. Jie dabar labiau nei bet kada nusipelnė mūsų solidarumo.

Vyskupai, kalbėdami apie nepriimtiną Izraelio kolonijų kūrimą, pažymi, kad faktinis žemės nusavinimas ne tik žeidžia palestiniečių teises Hebrone ir Rytų Jeruzalėje, bet, kaip neseniai atkreipė dėmesį JTO, kelia pavojingas kliūtis taikos kūrimui.

Vyskupų koordinacinė komanda aptardama vizito rezultatus trumpame dokumente paminėjo kitas keturias veiklos sferas, už kurias pasaulio krikščionys turėtų jausti didesnę atsakomybę: užtikrinti paramos teikimą Gazos gyventojams, išgyvenantiems žmonių sukurtą humanitarinę katastrofą; drąsinti nesmurtinę rezistenciją, kuri pasak popiežiaus Pranciškaus, atnešė didžiulių permainų į visą pasaulį; palaikyti dviejų valstybių sprendimą, pagal Šventojo Sosto nusistatymą ir padėti Šventosios Žemės vietinėms Bažnyčioms, bažnytinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Minint okupacijos penkiasdešimtąsias metines turime melsti laisvės visiems Šventosios Žemės gyventojams ir konkrečiai padėti visiems, kurie darbuojasi vardan teisingos taikos, parašė komunikate vyskupai, atstovaujantys katalikų bendruomenėms Anglijoje ir Velse, Italijoje, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, JAV, Prancūzijoje, Kanadoje, Šveicarijoje, Škotijoje ir Pietų Afrikoje bei Anglijos anglikonų bendruomenei. Delegacijoje buvo Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisijos ir Europos episkopatų tarybos atstovai. (Vatikano radijas)

2017/01/19 16:35