Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

JAV vyskupai: ne stabdyti, o padvigubinti pagalbą pabėgėliams

JAV katalikų vyskupai: ne stabdyti, o padvigubinti pagalbą pabėgėliams

2017/02/01 16:06

Naujo JAV prezidento paskelbti imigracijos apribojimai sukėlė papiktinimo bangą šalies viduje ir užsienyje. Į prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas imigracijos ir pabėgėlių programų įšaldymo normas atsiliepė JAV katalikų vyskupai, pareikšdami solidarumą su nukenčiančiais asmenimis. Trijų episkopato komisijų, Ekumeninių ir tarpreliginių, Religijos laisvės ir Tarptautinio teisingumo ir taikos pirmininkai, arkivyskupai Rozanski, Lori ir Cantu, bendrame pareiškime parašė, jog prezidento įsakas pribloškė pabėgėlius, imigrantus ir visų religinių bendruomenių tikinčiuosius.

JAV prezidento dekretas, be kitko, įsako neišduoti vizų septynių musulmonų daugumos kraštų piliečiams devyniasdešimties dienų laikotarpiui, atšaukti pabėgėlių iš Sirijos priėmimą neribotam laikui, su galima išimtimi persekiojimus patiriančių religinių mažumų atstovams, ir įšaldyti praktiškai visas pabėgėlių programas JAV 120 dienų laikotarpiui.

Vyskupai pareiškime nurodė, kad palaiko kitų JAV religijų lyderių pasiryžimą liudyti solidarumą visiems, kurie yra įsako paliesti, ypač „mūsų seserims ir broliams musulmonams“. Katalikų ganytojai atkreipė vyriausybės dėmesį į tai, kad įsake minima išimtis religinių mažumų atstovų atžvilgiu turėtų apimti ne vien krikščionis, o visas persekiojamas religines mažumas, įskaitant Sirijos jazidus, musulmonus šiitus sunitų daugumos vietovėse ir atvirkščiai, Birmos rohingijų etninę mažumą.

Vyskupai nekvestionuoja JAV vyriausybės pareigos užtikrinti gyventojų saugumą, tačiau prašo, kad tai darydama atsižvelgtų į du dalykus: kad būtina gerbti visų asmenų religijos laisvę ir skubiai gelbėti visus, kurie bėga nuo smurto ir persekiojimų.

Mes, būdami Jėzaus mūsų Viešpaties sekėjai, esame įsitikinę, kad svetimšalių priėmimas ir negalinčių apsiginti gelbėjimas yra krikščioniškojo gyvenimo centre. Todėl palaikome ir priimame savo brolius ir seseris musulmonus, parašė trijų JAV vyskupų konferencijos komisijų pirmininkai.

JAV vyskupų konferencijos Migrantų komisijos pirmininkas, Teksaso vyskupas Vasquez savo ruožtu patikslino, kad prezidento įsakas, praktiškai sustabdęs pabėgėlių priėmimo programas, reiškia, kad šiemet JAV priimamų pabėgėlių skaičius sumažės nuo 110 tūkstančių iki 50 tūkstančių. Migrantų komisijos pirmininko pareiškime be kita ko sakoma, kad vyskupai visiškai nepritaria prezidento įsakui sustabdančiam pabėgėlių priėmimą:

„Mes labiau nei bet kada esame įsitikinę, kad naujai atvykstančiųjų asmenų ir pabėgėlių priėmimas yra meilės ir vilties veiksmai. Šiuo klausimu toliau tarsimės su vyriausybe taip, kaip darėme su visomis JAV vyriausybėmis per visą dabartinės pabėgėlių programos vykdymą, kuris trunka jau beveik keturiasdešimt metų. Stengsimės, kad pabėgėliai būtų žmoniškai priimami bendradarbiaujant su katalikiškomis  labdaros organizacijomis, tačiau neatsisakant saugumo ar mūsų, kaip amerikiečių, pamatinių vertybių. Stengsimės, kad išskirtos šeimos galėtų vėl susivienyti. Visi persekiojamų religinių mažumų pabėgėliai yra Dievo vaikai, reikia gerbti jų orumą“.

Pasak JAV katalikų episkopato Migrantų komisijos, pasaulyje šiuo metu yra daugiau kaip 65 milijonai žmonių, kurie per prievartą buvo išvaryti iš savo namų. Kadangi tiek daug kenčiančiųjų, JAV katalikų vyskupai padvigubins savo paramą ir pastangas gelbėti visus bėgančius nuo persekiojimų ir smurto ir tai tik dalis Bažnyčios nuolatinių ir globalinių veiksmų šioje sferoje, patikino JAV vyskupų konferencijos Migrantų komisijos pirmininkas. (Vatikano radijas)

2017/02/01 16:06