Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kardinolas Bo: „Pavojaus varpas demokratijai. 2017-ieji tebūna taikos metai“

Demonstracija Mianmare - AFP

2017/02/09 00:00

Mianmaras išgyvena sunkius momentus savo istorijoje. Žmonės giliai sunerimę, nes atrodo, jog grįžtama į tamsius laikus. Mianmarui reikia pasaulio dėmesio ir palaikymo, kad sustiprintų savo trapų demokratijos kelią, - kardinolo Charles Maung Bo, Yangono arkivyskupo, kreipimąsi cituoja  agentūra „Fides“.

Dokumente minima JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaita, publikuota vasario 3 dieną, kur situacija Mianmare apibūdinama kaip ypatingai neraminanti. Kardinolas pabrėžia, kad ataskaitoje minimi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, vykdomi saugumo pajėgų Rakhine valstijoje, ir kardinolas įvardija tai kaip pavojaus signalą visiems.

Nors per pastaruosius penketą metų Mianmare įvyko nemažai teigiamų pokyčių, šalis tapo atviresnė, kardinolas baiminasi, kad tai netaptų klaidinga vilties aušra, nes yra pilna piktavalių, kurie neapkenčia skirtingų etninių ir religinių grupių, ir jie veikia vis aktyviau. Neseniai keliose centrinėse valstijose buvo suimti du krikščionių dvasininkai, tad kardinolas rašo meldžiąsis už jų išlaisvinimą bei už daugybę žmonių, kurie buvo priversti pabėgti dėl pastarųjų dienų karinių veiksmų Mianmaro šiaurėje.

„Taika įmanoma tik kartu su teisingumu“, - pabrėžia kardinolas Bo, ragindamas vyriausybę sustabdyti kariuomenės vykdomą smurtą prieš civilius Rakgine, Kachine ir Shane, bei paminėdamas neseniai įvykdytą musulmonų advokato U Ko Ni nužudymą.

Kreipimąsi Yangono arkivyskupas baigia ragindamas tarptautinę bendruomenę budėti ir palaikyti dabartinę demokratinę vyriausybę: „Kartu stenkimės, kad baigtųsi smurtas mūsų šalyje, kad sukurtume tautą, kur kiekvienas žmogus būtų pripažintas bendrapiliečiu ir žmogiškuoju broliu“, rašo kardinolas, paminėdamas, kad šia dvasia vedina Birmos Bažnyčia paskelbė 2017-uosius taikos metais. (Vatikano radijas)

2017/02/09 00:00