Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Atsistatydino Marie Collins, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė

Marie Collins ir kard. S O'Malley - REUTERS

2017/03/01 16:11

Nuo kovo 1 dienos Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos tarybos narės pareigų nebeina Marie Collins, kuri buvo pakviesta įsilieti į šios komisijos darbą nuo pat jos sukūrimo, 2014 kovo mėnesio, su keliolika kitų ekspertų, dvasininkų ir pasauliečių.

Marie Collins atvejis išskirtinis tuo, kad ji pati, būdama mažamete, tapo kunigo pedofilo išnaudojimo auka. Suaugusi sukūrė šeimą, sulaukė vaikų, tačiau nuolatos jautė destruktyvią išnaudojimo žalą ir vieną dieną apie tai prabilo, įsitraukdama į veiklą, skirtą tiek pagalbai kitoms aukoms, tie elgesio nuostatų bei viešosios nuomonės keitimui, taip pat bažnytinėje aplinkoje.

Šventojo Sosto pranešime pažymima, kad Marie Collins apie savo pasitraukimą iš pareigų informavo Komisijos pirmininką kardinolą Seaną O’Malley vasario 13 dieną. Jos darbas aprašomas kaip „nuolatinės ir nenuilstančios pastangos, kad aukų balsai būtų išklausomi ir kad jų išgydymas būtų Bažnyčios prioritetas“.

Kalbant apie atsistatydinimo motyvus, cituojamas pačios Marie Collins laiškas popiežiui Pranciškui – su kuriuo ji ne kartą buvo susitikusi, kuriame mini savo frustraciją dėl bendradarbiavimo su Komisija, kurioje ji dirbo, trūkumo iš kitų Romos Kurijos institucijų.

Keliuose interviu Marie Collins yra pažymėjusi, kad tiek asmeniškai iš popiežiaus, tiek Komisijoje, tiek Vatikane yra gavusi daug nuoširdžios paramos, bet taip pat susidūrusi su tuo, kas jos akimis atrodo vilkinimas, nepakankamai greitas ir efektyvus reikalingų sprendimų priėmimas. Savo asmeniniame interneto portale ji pažymi, kad dėl to jos kantrybė trūko, tačiau linki likusiems Komisijos nariams, kurių nuoširdų darbą vertina, išspręsti kliuvinius.

Šventojo Sosto pranešime patikslinama, jog atsistatydindama iš Komisijos narės pareigų Marie Collins toliau dirbs pedofilijos bažnytinėje aplinkoje prevencijoje kaip Romos Kurijos pareigūnų ir naujų vyskupų instruktorė šiuo klausimu. „Aš mielai priėmiau (šį pasiūlymą). Tai bus mano naujas darbo laukas, kuriam skirsiu jėgas“, parašė ji savo komentare. Atskirame pranešime kardinolas O’Malley padėkojo už jos svarbų ir svarų indėlį į Komisijos darbą ir už tai, kad ji sutiko toliau darbuotis Bažnyčios lyderių ugdyme išnaudojimo klausimu. (Vatikano radijas) 

2017/03/01 16:11