Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Kovo Artuma: šeima – Dievo atspindys pasaulyje

Artuma 2017/3 - RV

2017/03/01 15:29

Kovo numeryje tęsiame metų kelionę su popiežiaus Pranciškaus Meilės džiaugsmu ir šįkart jo kviečiami atsigręžiame į šeimos pašaukimo temą. Ar kada susimąstėme, koks yra mūsų šeimų pašaukimas? O jis – išties nuostabus! „Šeima yra Dievo, kuris yra Asmenų bendrystė, paveikslas“ – iki tokių neįtikėtinų aukštumų šeimą iškelia popiežius šiame apaštališkajame paraginime (AL 71). Iš čia ir viršelio mintis – juk kas dar tobuliau atvaizdavo Švenčiausiąją Trejybę, jei ne garsusis Andrejus Rubliovas?

„Pašaukimo atpažinimas ir gyvenimas pagal jį paprastai yra žmogaus gyvenimo „sėkmės formulė“, – rašo ses. Onutė Vitkauskaitė MVS ir kviečia „nuostabaus ir garbingojo“ šeimos pašaukimo ištakų ieškoti Šventajame Rašte. „Adomas su Ieva jau <...> gauna savo „laimės kodą“, – rašo ji apie Kūrėjo užduotį sutuoktiniams „atspindėti žemėje Dievą ir Jo gyvenimą: Jo meilę ir intymumą, Jo švelnumą ir šventumą, Jo ištikimybę ir pasiaukojimą, Jo kūrybą <...>“.

Bet kaip nepamesti tokio didingo žvilgsnio į šeimą šiais, prigimtines vertybes užmirštančiais, laikais arba kasdienėje rutinoje, kurioje ne visada būna šventė (nors žurnale kalbinami vaikai genialiai mąsto, jog „tikras šeimos pašaukimas yra šventė“!)?

Apie šeimos etapų iššūkius kalbantys sutuoktiniai Aistė ir Darius pasakoja, kaip sklaidėsi iliuzija, jog mylint vienam kitą viskas spręsis savaime ir dar geriau, negu kitiems. Šiandien jie sako: vis dar tenka mokytis priimti save netobulus, besipykstančius ir vėl susitaikančius, tačiau... ne kaip priešininkus, bet kaip tos pačios komandos žaidėjus, kurie nebando laimėti savo naudai.

„Tepadeda man Dievas“ – į santuokos priesaiką atkreipia dėmesį Tomas Viluckas, rašydamas, kuo skiriasi bažnytinė ir civilinė santuoka ir ką keičia Santuokos sakramentas, kurį vis dar norima priimti bažnyčioje (dėl jos grožio ir gražių apeigų?). Tomas primena apie Dievo pagalbą šeimai – sakramentinę malonę, kuriai sakome „taip“, kai nuo pat pradžių, nuo ikisantuokinių kursų ir kunigo palaiminimo prie altoriaus, Kristų įsileidžiame kaip „trečiąjį“ į šeimos gyvenimą.

„Džiaugsmas po septynerių nevaisingumo metų“ – viltingą žinią skelbia ir kita kovo „Artumos“ antraštė, po kuria – atviras pasidalijimas, ką per tuos metus išgyveno sutuoktinių pora. Viltis jos netenkantiems tebus ir pokalbis su gydytoja Akvile Eismantiene. NaProTechnologijos gydymą nevaisingoms poroms taikanti medikė sako, jog „šis kelias nėra nei lengvas, nei trumpas, tad be tarpusavio pagalbos ir palaikymo sunkiai įsivaizduojamas ir įveikiamas“.

Kovo numeryje tuos, kurie nori laimingos šeimos, bet neranda antrosios pusės, psichologė Zita Vasiliauskaitė drąsina nepagailėti pastangų ir primena, kaip svarbu pažinti kitą ir... save.

Kartu su žinia apie būsimą garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją šių metų birželio 25-ąją „Artumoje“ skelbiama ir apie Lietuvos jaunimo dienas – jų šventoji globėja šiemet bus Edita Stein, „laisvos širdies šventoji“, tokia, kaip ir mons. Algirdo Jurevičiaus straipsnyje minimas šv. Kazimieras, Dievo tarnas Teofilius Matulionis ir kt., dėl didžių dalykų „apsisprendę: geriau mirti“!

Kovo „Artuma“ su popiežiaus Pranciškaus paraginimu – grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ – kviečia į gavėnios kelionę su 10-čia praktinių patarimų, kuriuos siūlo redakcijos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas, be kita, sakydamas: „Keturiasdešimt dienų be šokolado ar feisbuko yra gražu, bet kodėl nepadarius ko nors pozityvaus?“

P. S. Jei jau girdėjote apie naują, Vilniaus knygų mugės išvakarėse išleistą „Artumos“ leidyklos knygą „Don Kamilis. Mažasis pasaulis“ (2017), bet jos dar neįsigijote – paskubėkite! Jūsų laukia nuotaikingi ir nuotykingi kaimo klebono ir komunisto viršaičio susidūrimai, tokia nepakartojamai subtili „raudonojo maro“ – komunizmo – kritika, kad jo baisumą ir sykiu baisią tuštybę su lengva pašaipa Giovannino Guareschi sutriuškina tiesiog skaitytojo akyse. Pajuskime skaitymo džiaugsmą su gera knyga – pasauliniu bestseleriu, kurio vertimo ir leidimų istorija – tikrų tikriausi „lietuviški ženklai“ nuo Karakaso iki Grenlandijos!

Dalė Gudžinskienė

2017/03/01 15:29