Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (kovo 11)

Apžvalga - RV

2017/03/11 13:00

Kastantas Lukėnas

Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas priminė daugybės Nepriklausomybei įsipareigojusių žmonių auką ir sugretino tai su Evangelijos raginimu mylėti priešus. Jis iškėlė pavyzdžiu garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio nuostatą varginančių tardymų metu: kaip Dievo meilės įkvėptas nuoširdumas suminkštino kietą tardytojo širdį. Vilniaus arkivyskupas pabrėžė: „Ne tik Jėzaus laikais ir krikščionybės pradžioje, ne tik sovietmečiu, bet ir šiandien Jėzaus mokiniai yra persekiojami. <…> Šiandien, kaip ir sovietmečiu, bandoma supriešinti tikėjimą ir protą“. Ganytojas kalbėjo apie dvasinę kovą dėl žmogaus sielos, kiekvieną dieną vykstančią nuo pasaulio pradžios iki jo pabaigos. Dvasinė kova užgrūdina, bet neužkietina širdies, nekursto pykčio persekiotojams. Jis pasidalijo girdėta istorija apie močiutę, kuri tylia malda, darbu ir pasninku sergėjo namų ramybę. „Kaip reikia Lietuvai tokių sargybinių. Lietuvai reikia gerų krikščionių. Tokių, kurie rimtai žiūrėtų į dvasinę kovą ir kuriems rūpėtų jų pačių ir jų brolių išganymas“, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kun. Vytenis Vaškelis Kovo 11-ąją padarytą apsisprendimą gyventi laisvėje susieja su Kristaus Atsimainymo šviesa ir ragina, kad laisvės surogatai nesustabdytų tikrosios laisvės paieškos. Kunigas kviečia drauge su apaštalais leistis nuo Atsimainymo kalno ir atiduoti savo sunkumus Viešpačiui priimančiam kančios taurę, „kad mes savo ego mirtyje matytume Jo laisvės įsikūnijimo daigus“.

„Bernardinai.lt “ dienraštis Kovo 11-ąją pasitiko Justino Bočiarovo rašiniu, kuriame su lengva ironija klausiama: „Kas įvyko per 27 metus?“ Autorius neieškoti pagrindo didžiuotis pasiekimais ar lygintis su kitomis šalimis, bet „būti šiek tiek paprastesniems“ ir tiesiog eiti dirbti.

Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino ir paskelbė Pasirengimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gaires. Po įžanginės dalies jose išskirtos trys sritys: „Gyvenimas Evangelija“, „Pasirengimas malda“ ir „Pastoracinis pasirengimas“.

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirtas mons. Algirdo Jurevičiaus tekstas skelbiamas kovo „Artumoje“. Jame susiejamas kovo mėnesį minimas šv. Kazimieras, pasirinkęs gyvenimo devizu žodžius „Geriau mirti, negu nusidėti“ – ir Lietuvos Globėjo dieną kunigystės šventimus priėmęs garbingasis Teofilius Matulionis. Jam taip pat gyvenime teko ne kartą pasirinkti: geriau mirti, negu nusidėti. Straipsnyje primenama dar viena mūsų laikų šventoji, dariusi panašų pasirinkimą,  italė gydytoja Gianna Beretta Molla, nepaisydama pavojaus savo gyvybei pasirinkusi gimdyti naują gyvybę.

Lietuvos šeimos centro leidžiamame „Aplinkraštyje“ informuojama apie Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro parengtą 5 katechezių ciklą, skirtą susipažinti su garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu ir pasimokyti iš jo šeimos bei vaikų ugdymo klausimais.

Šiaulių vyskupija praneša apie praėjusį sekmadienį Šeduvoje vykusį Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirtą renginį.

Žurnale „Europos keliu” skelbiamas interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu: jame aptariama Lietuvos vieta Europoje, taip pat apžvelgiami tikėjimo laisvės ir krikščionių persekiojimo iššūkiai pasaulyje. Pokalbyje pabrėžiama, kad Europa suvoktina ne tik geografinėmis ribomis: tai unikalus Romos teisės, graikų filosofijos  ir Vakarų krikščionybės darinys. Esame Europos dalis tiek, kiek esame Vakarų krikščionijos dalimi, – pabrėžia Vilniaus arkivyskupas. Paklaustas apie didžiausius iššūkius netolimoje ateityje ganytojas sako: „Lietuvos, kaip ir viso Vakarų pasaulio, laukia iššūkis išlaikyti krikščionišką tikėjimą ir perduoti jį ateities kartoms. <…> Išlaikyti krikščioniškas šeimas. – štai vienas didžiausių mūsų laikų iššūkių“, – teigė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Sambūriui „Pro Patria” priklausanti politologė Monika Morkūnaitė „Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbė straipsnį “Katalikybės žinia, išgirsta skirtingai“. Autorė brėžia takoskyrą tarp „liberaliosios“ ir „tradicinės“ katalikybės šalininkų, aiškindama ir tikslindama polemikoje vartotų sąvokų turinį. Vienas iš jos pateikiamų patikslinimų: „laisvoji rinka“ nėra „rinkos ekonomikos“ sinonimas.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pirmojo gavėnios sekmadienio homilijoje įspėjo apie pagundą manipuliuoti katalikiškumo, Bažnyčios ir tikėjimo sąvokomis ir vertinti „tikrų“ ar „netikrų“ katalikų etiketėmis. Pavyzdžiui, kai „pripažįstamas reikšmingas Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos istorijoje“, bet „užsikemšamos ausys“, kai popiežius, remdamasis Evangelija, ragina padėti migrantams.

Lietuvos kapucinai dalijasi džiugiu įvykiu: penktadienį Paulių kaime (Jurbarko raj.) atidaryti nauji kapucinų bendruomenės namai. Paulių kaime prieš šešerius metus įsteigtas reabilitacijos centras, vėliau eksperimento tvarka pradėta kurti nauja kapucinų bendruomenė. Centre galima rengti rekolekcijas, evangelizacijos mokyklas ar vaikų stovyklas. Jame talkina reabilitacijos programoje dalyvaujantys žmonės.

Laikraštyje „XXI amžius“ plačiai aprašyta Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo istorija. Po daugiau kaip metus trukusios restauracijos paveikslas vėl grįžo į Pivašiūnų šventovę: tai dovana artėjančiai arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai.

2017/03/11 13:00