Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius su Salvadoro ganytojais aukos kankinio pal. Oskaro Romero šventės Mišias

Malda prie pal. kankinio Oskaro Romero kapo - REUTERS

2017/03/17 00:00

Popiežius aukos kankinio pal. Oskaro Romero šventės Mišias su visais Salvadoro vyskupais Šv. Mortos namų koplyčioje, Vatikane, kovo 21 dieną. Šiemet minimas Salvadoro sostinės arkivyskupo, nušauto prie altoriaus Eucharistinės aukos metu, gimimo šimtmetis, o Romero kankinystės sukaktis kovo 24 dieną sutampa su Salvadoro vyskupų vizitu „Ad Limina Apostolorum“ pas popiežių Pranciškų. Susitikimai su popiežiumi ir Apaštalų Sosto vadovais suteiks Salvadoro vyskupams ypatingą progą pasisakyti dėl arkivyskupo Romero kanonizavimo bylos.

Apie popiežiaus Pranciškaus ir Salvadoro vyskupų koncelebruosimas Mišias pranešė Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Leon Kalenga per iškilmingas Mišias San Salvadoro katedroje, kurias kovo 13 dieną aukojo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo ketvirtųjų metinių proga. Nuncijaus vadovautoje Eucharistijoje dalyvavo Salvadoro valstybės ir Bažnyčios vadovai, įskaitant Respublikos prezidentą Salvadorą Sanchezą Cereną. Valstybės vadovas sveikindamas Mišių dalyvius išreiškė norą laišku paprašyti popiežiaus, kad arkivyskupą Romero kanonizuotų per jo šimtmečio minėjimą.

Mišios Vatikane kovo 21 dieną bus pirmas kankinio Romero šventės paminėjimas su popiežiaus dalyvavimu, o tai yra neįprasta, atsižvelgus į tai, jog kankinys dar nėra kanonizuotas. Kanonizuotų kankinių kultas būna visuotinis, įrašytas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių, tuo tarpu palaimintųjų  minėjimai švenčiami vietiniu lygiu, vyskupijose arba kongregacijose, kuriose palaimintasis gyveno ir mirė. Tačiau kartais, palaimintųjų kultui labiau paplitus, suteikiamos išimtys prašančioms vyskupijoms, pvz. šv. Jono Pauliaus II minėjimas buvo švęstas daug kur pasaulyje, įskaitant Lietuvą, dar prieš kanonizavimą.

„Popiežius Pranciškus labai džiaugiasi galįs koncelebruoti Eucharistiją su visais Salvadoro vyskupais pal. Oskaro Romero minėjimo proga“, pasakė Salvadoro katedroje nuncijus arkivyskupas Kalenga. Jis taip pat pranešė, kad Salvadoro Bažnyčios tribunolas vasario mėnesį baigė stebuklo pal. Romero užtarimu tyrimą ir pasiuntė dokumentus Šventųjų skelbimo kongregacijai, kur bus nuspręsta tolesnė bylos eiga. Lig šiol tirtų kitų trijų galimų stebuklų kongregacija nepatvirtino.

Pal. Oskaro Romero gimimo dangui diena kovo 24-ji bus iškilmingai švenčiama San Salvadoro katedroje, kurioje arkivyskupas kankinys palaidotas. Kulto ir Sakramentų kongregacija leido šventę švęsti taip pat Southwark arkivyskupijos šv. Jurgio katedroje Londone. Pamaldumą kankiniui arkivysk. Romero katedroje liudija keturių metrų aukščio „Romero kryžius“, į kurį įkomponuotos palaimintojo kankinio Romero relikvijos: marškiniai su kankinio kraujo dėme ir vyskupo pijusė.

Palaimintasis Oskaras Romero yra tarptautinės Cartitas organizacijos vienas iš globėjų ir pagrindinis Panamoje vyksiančių Pasaulinių Jaunimo dienų globėjas. (Vatikano radijas)

2017/03/17 00:00