Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Seminaras apie nepilnamečių apsaugos kultūros ugdymą Bažnyčioje

Kapucinas kardinolas Sean O’Malley, Popiežiškosios mažamečių apsaugos komisijos pirmininkas - RV

2017/03/18 00:00

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija kviečia į seminarą „Saugi aplinka namuose ir mokykloje: patirčių pamokos iš viso pasaulio“. Vienos dienos seminaras kovo 23 dieną Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje ypatingą dėmesį skirs padėčiai Lotynų Amerikos kraštuose Argentinoje, Kolumbijoje ir Meksikoje bei nepilnamečių apsaugos kultūros ugdymui katalikiškose mokyklose, institucijose ir bendruomenėse Australijoje ir Italijoje.

Seminare dalyvausiantys mokyklų, švietimo ir vaikų apsaugos ekspertai ir psichologai dalysis žiniomis ir patirtimi apie diegiamų apsaugos programų trūkumus ir efektyvumą bei pasiūlys Popiežiškajai komisijai gaires būsimom programom apie nepilnamečių apsaugos kultūros ugdymą Bažnyčioje.

Seminarą, kurio darbams vadovaus kapucinas kardinolas iš JAV, Sean O’Malley, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas, organizuoja Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija su Grigaliaus universiteto vaikų apsaugos Centru. Seminaro programoje kalbės trijų Popiežiškųjų universitetų  - Grigaliaus, Saleziečių ir „Auxilium“ – ekspertai.

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija švietimą laiko savo veiklos prioritetiniu uždaviniu, siekia, kad visi tarnaujantys ir dirbantys parapijose ir vyskupijose, mokyklose ir globos namuose, vienuolijose ir Šventojo Sosto institucijose gerai išmanytų seksualinio piktnaudžiavimo grėsmes vaikams ir neįgaliems suaugusiems, būdus kaip atpažinti pavojaus signalus, išmokyti nepilnamečius ir neįgalius suaugusius apsisaugoti ir šauktis pagalbos kai jos reikia bei sukurti saugią aplinką, kuri leistų užkirsti kelią piktnaudžiavimui Bažnyčioje ir jos bendruomenėse.

„Norime, kad visi Bažnyčioje suprastų kaip sukurti saugią aplinką ir kad būtų užkirstas kelias seksualiniam išnaudojimui“, pasakė Vatikano radijui Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos darbo grupės vadovė ugdymui šeimose ir mokyklose Kathleen McCormack. Pasak jos, apsaugos gairės svarbios visiems, kurie darbuojasi Bažnyčioje: savanoriams, darbuotojams, dvasininkams. Be to, labai svarbu ugdyti šeimas ir pačius vaikus.

„Popiežiškoji komisija nori, kad šie klausimai būtų plačiai diskutuojami ir tikisi pasiūlyti gaires kaip ugdyti nepilnamečių apsaugos kultūrą tikintiesiems, kurie nors gyvena skirtinguose kraštuose, tačiau yra visuotinės Bažnyčios dalis. Trokštame sulaukti visų bažnytinių ir vyskupijų bendruomenių palaikymo siekiant Bažnyčią daryti saugesne vieta“, pasakė Kathleen McCormack, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos darbo grupės vadovė. (Vatikano radijas)

2017/03/18 00:00