Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Arkivysk. B. Auza: „Nėra kito priešnuodžio neapykantai kaip dialogas“

Arkivyskupas Bernadito Auza - RV

2017/04/22 16:30

Kultūros paveldo apsauga turi būti suvokiama kaip esminis naujas žingsnis saugant žmonių teises. Taip sakė arkivyskupas Bernardito Auza, Šventojo Sosto delegacijos Jungtinių Tautų Organizacijoje vadovas, kalbėdamas  balandžio 19 d. vykusiame renginyje, skirtame kultūros paveldo apsaugai konfliktų metu.

Apaštalinis nuncijus ir nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas priminė popiežiaus žinią prieš prasidedant Abu Dabyje gruodžio 2 - 3 d. vykusiai tarptautinei konferencijai apie kultūros paveldo išsaugojimą konfliktų zonose, kurioje Šventasis Tėvas pabrėžė,  kad būtinybė saugoti kultūros paveldą yra dramatiškai aktuali. Pastaraisiais metais buvo sugriautos ir išniekintos šventovės, bibliotekos, archyvai, vienuolynai, archeologinės ir kultūrinės vietovės – tai Mosulas, Palmyra, Tikritas, Timbuktu ir daugybė kitų. Toks griovimas vykdomas dviem strateginiais tikslais: sunaikinti žymius paminklus propagandiniais tikslais verbuojant naujus narius, įskaudinant priešininkus; ir parduoti  smulkesnes, mažiau pastebimas antikines vertybes juodojoje rinkoje renkant pinigus teroristinei veiklai remti.

Al-Qaeda grupuotę išlaikė turtingi rėmėjai, ISIS rado savo būdą plėšdama, grobstydama antikines vertybes, kurios parduodamos globaliame juodosios rinkos tinkle. Arkivyskupas Auza priminė, kad tai apgalvota karo strategija, kurią UNESCO pavadino „kultūriniu valymu“, o JT Generalinė asamblėja prilygino karo nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. Tai teroristų pastangos ištrinti istoriją, atimti iš žmonių jų šaknis ir tapatybę siekiant išrauti esminę jų žmogiškumo dalį. Tai ne tik išpuoliai prieš vertingus dalykus, tačiau nukreipti prieš juos vertinančių žmonių praeitį, dabartį ir ateitį. Todėl reikia vertinti tai plačiau nei vien kultūrinį dalyką. Tai nusikaltimas žmonijai sistemiškai naikinant pasaulio kultūros paveldą.

Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Jungtinės Tautos adekvačiu būdu kovoja prieš šį reiškinį per įvairias rezoliucijas, sukurdamos mechanizmus, kurie užkirstų kelią prekybai kultūros paveldu, finansuojančiai  terorizmą, ir skatindamos valstybes stiprinti bendradarbiavimą kovojant prieš kruvinų paveldo objektų prekybą. Baigdamas kalbą Šventojo Sosto stebėtojas priminė, kad turime ne tik atsakomybę saugoti žmones nuo siaubingų nusikaltimų, tačiau ir pareigą ginti kultūrinę žmonių ir civilizacijų dimensiją nuo vykdomų išniekinimų. Kultūros vertybių apsauga yra esminė dimensija ginant žmogaus asmenį.

Balandžio 20 d. vykusioje JT Saugumo tarybos sesijoje apie situaciją Artimuosiuose Rytuose ir Palestinos klausimą pasisakydamas arkivyskupas Auza palietė tokius klausimus kaip susirūpinimas dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose, pasmerkė cheminių ginklų panaudojimą Sirijoje pažeidžiant tarptautinę teisę ir atnaujintas atakas prieš tikinčiuosius pamaldų metu Egipte, bei išreiškė viltį dėl tiesioginių derybų tarp Izraelio ir Palestinos, kurios, su tarptautinės bendruomenės palaikymu, padėtų atrasti taiką tarp dviejų valstybių. Jis pabrėžė, kad popiežiaus Pranciškaus kelionės į Egiptą balandžio 28-29 dienomis tikslas – pabrėžti, kad nėra kito veiksmingesnio priešnuodžio neapykantai nei dialogas ir susitikimas. Kartu arkivyskupas Auza paragino religinius lyderius atvirai skelbti, kad jokia religija nesuderinama su teroristine veikla, vykdoma Dievo vardu ir su kitais veiksmais, paminančiais žmogaus orumą ir pamatines kiekvieno asmens teises.

Kalbėdamas tarptautiniam dialogui ir migracijai skirto forumo sesijose, vykusiose balandžio 18 d.,   arkivyskupas Auza priminė, kad priverstinės migracijos centre dažnai slypi solidarumo trūkumas, kurį dažnai lydi esminių kaimynų poreikių nepaisymas. Tai prieiga prie kokybiško švietimo, darbo, būtinos medicinos pagalbos, tinkamo būsto. Dėl to mūsų pagrindinė užduotis yra atsiliepti į jų būtiniausias reikmes ir užtikrinti taiką bei saugumą jų namuose. Kitoje migracijai skirtoje sesijoje arkivyskupas Auza atkreipė dėmesį, kad migracijos valdymas negali būti deleguojamas vienam departamentui vyriausybėje. Tai turi būti visapusiškas atsakymas, integruojantis įvairių tarnybų perspektyvas. Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie JT  priminė popiežiaus pristatytą sąvoką „civilizacijos pareiga“, kuri apima ne tik vyriausybių pastangas, tačiau ir migrantų pareigas išlaikant savo kultūros vertybes gerbti juos priimančių šalių įstatymus ir tradicijas. (Vatikano radijas)  

2017/04/22 16:30