Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Vatikanas prieš įtampos didinimą Korėjos pusiasalyje

Šiaurės Korėjos balistinės raketos bandymas - EPA

2017/05/04 16:10

Šventasis Sostas su nerimu stebi poslinkius Korėjos pusiasalyje, pareiškė Šventojo Sosto Nuolatinis stebėtojas prie Jungtinių Tautų Organizacijos institucijose Vienoje arkivyskupas Janusz Urbanczyk. Nuolatinis stebėtojas kalbėjo Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (NPT) peržiūros konferencijos parengiamojo komiteto pirmajame posėdyje, kuris vyksta gegužės 2-12 dienomis Austrijos sostinėje. Arkivyskupas be to patikino, jog Šventasis Sostas palaiko visas pastangas įkurti juridiškai įpareigojantį įrankį, draudžiantį branduolinius ginklus bei atnaujinti derybas dėl branduolinio nusiginklavimo ir taikos.

„Branduoliniai ginklai sukuria netikrą saugumo jausmą“, pasakė Šventojo Sosto diplomatas. Jis prisiminė, kad Šventasis Sostas 1971 metais prisidėjo prie NTP, norėdamas paremti visas dedamas pastangas saugumui, abipusiam pasitikėjimui ir taikingam tautų bendradarbiavimui užtikrinti. Taip pat dabar dalyvavimu Parengiamojo komiteto darbuose Šventasis Sostas trokšta darbuotis vardan pasaulio, laisvo nuo branduolinių ginklų, kalbėjo arkivyskupas Urbanczyk.

Tačiau, pasak jo, tarptautinė bendruomenė ligi šiol nedėjo pakankamai pastangų įgyvendinti NTP, kad pasaulis taptų saugesnis. Šventasis sostas ragino valstybes žengti konkrečius ir suderintus žingsnius siekiant galutinio tikslo – branduolinio ginklo panaikinimo. Šventasis Sostas ragina valstybes ne tik užtikrinti savo piliečių saugumą, bet veiksmingai darbuotis vardan globalinės taikos augimo, kurio žmonijai taip labai reikia. (Vatikano radijas)

2017/05/04 16:10