Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius: melskimės už griežtus krikščionis, kad išmoktų nuolankumo ir gerumo

Popiežius Pranciškus

2017/05/05 13:20

Penktadienio Mišių pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja apie apaštalo Pauliaus atsivertimą – krikščionių persekiotojo Sauliaus tapimą uoliu Kristaus skelbėju Pauliumi. Komentuodamas šią sceną Šv. Mortos koplyčioje aukotų rytinių Mišių homilijoje popiežius priminė, kad pirmą kartą Saulius, dar labai jaunas, paminėtas pasakojime apie pirmojo kankinio Stepono užmušimą akmenimis. Saulius priklausė griežtiems Įstatymo sekėjams, bet buvo sąžiningas žmogus. Jėzus smerkė ne tuos, kurie buvo griežti, bet tuos, kurie griežtumu dangstė nesąžiningumą.

„Jie buvo griežti dviveidžiai: prieš kitus stengėsi gražiai atrodyti, o niekam nematant darė pasibjaurėtinus dalykus. O štai šis jaunuolis buvo sąžiningas – jis rimtai tikėjo. Tai sakydamas, - pridūrė popiežius, - aš galvoju apie jaunuolius, kurie ir mūsų laikais Bažnyčioje yra pasidavę griežtumo pagundai. Dauguma jų yra sąžiningi, geri žmonės. Turime melsti Viešpatį, kad padėtų jiems pasukti  nuolankumo ir gerumo keliu“.

Griežtas jaunuolis Saulius, tapo griežtu vyru. Tačiau jis buvo sąžiningas, dėl to pakluso Viešpaties pašaukimui: kelyje į Damaską Saulius tapo Pauliumi. „Šis daug patyręs vyras ėmė apaštalauti nuo vieno pakraščio iki kito. Jis buvo persekiojamas, susidūrė su daugybe problemų, taip pat ir Bažnyčios viduje, kentėjo dėl krikščionių tarpusavio nesantaikos. Jis, anksčiau persekiojęs krikščionis vardan Įstatymo, dabar jiems sakė: „Jūs nutolote nuo Viešpaties, nusidėjote mintimis, kūnu, viskuo, tad dabar visame būkite tobuli ir šlovinkite Dievą““.

Saulius, buvęs Stepono kankinystės liudininkas, prie Damasko sutikęs Viešpatį ir tą akimirką tapęs Pauliumi, galiausiai mirė kankinio mirtimi. Kai kas manė, kad jo gyvenimas, kaip ir Jėzaus, baigėsi pralaimėjimu.

„Toks yra krikščionio kelias: eiti pirmyn Jėzaus pėdomis, sekti juo mokyme, sekti juo kančioje, nešti su juo kryžių, su juo prisikelti. Šiandien melskime Sauliaus užtarimo tiems Bažnyčios nariams, kurie yra griežti, bet sąžiningi, kurie yra uolūs, nors ir klysta. Melskimės ir už veidmainius, už tuos, apie kuriuos Jėzus sakė: „Darykite ką jie sako, bet ne tai ką jie daro“. Šiandien melskimės už griežtuosius“. (Vatikano radijas)

2017/05/05 13:20