Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Atrasti Romą, sekant šventųjų pėdomis

Pranciškaus audiencija Šveicarų Gvardijos korpusui

2017/05/06 15:11

Tai palinkėjo popiežius Pranciškus audiencijoje priimtam Šveicarų Gvardijos korpusui. Audiencija surengta Korpuso naujųjų rekrutų prisaikdinimo dieną, šeštadienį, gegužės 6 d. Kreipdamasis į Korpuso narius ir naujuosius rekrūtus, įskaitant jų artimuosius, popiežius paragino gyventi brolystės dvasia, padedant vieni kitiems gyventi pavyzdingą krikščionišką gyvenimą, pagrįstą ir paremtą tikėjimo.

„Jums pavestos išskirtinos misijos Šventajam Sostui ir Bažnyčiai šaltinis yra Krikštas, kuris leidžia liudyti tikėjimą į mirusį ir prisikėlusį Kristų ten, kur Apvaizda suteikia gyventi. Jauskitės kaip veiksminga didžiosios Dievo tautos dalis, kaip mokiniai-misionieriai, įsipareigoję liudyti Evangeliją ten, kur dirbate ir praleidžiate laisvalaikį. Linkiu įvertinti šį savo gyvenimo laikotarpį, kad galėtumėt priimti kai kurias iš daugelio Romos suteikiamų galimybių plėsti dvasios ir kultūros akiračius“, - sakė popiežius. Jis paminėjo šv. Pilypo Nėri, vieno iš žinomiausių šešioliktojo amžiaus šventųjų, pavyzdį.

Šv. Pilypas Nėri, kurį liturgija minės gegužės pabaigoje, su savo jaunimu keliaudavo po Romą ieškant senųjų krikščionių bendruomenių pėdsakų ir šventųjų pramintais keliais. Iš tiesų tai labai įdomu: apkeliauti Romą čia gyvenusių skaitlingų šventųjų pėdomis. Šitaip Romoje praleistas gyvenimo laikotarpis taps dar labiau neužmirštamas ir vaisingesnis. (Vatikano radijas)

2017/05/06 15:11