Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Indija: atsiteisimo apeigos po koplyčios vandališko suniokojimo

Koplyčia po vandalizmo akto - RV

2017/05/30 17:48

Haidarabado arkivyskupijoje įvyko nemalonus incidentas: Kundapalli kaimelyje, Medchalo apskrityje, gegužės 21 dienos, sekmadienio ryte minia įsiveržė į vos prieš savaitę, gegužės 13 dieną inauguruotą naują katalikų koplyčią. Ją inauguravo Haidarabado arkivyskupas Thumma Bala, dedikuodamas Fatimos Dievo Motinai. Tą dieną kaip tik buvo švenčiama Fatimos Dievo Motinos liturginė šventė, šiais metais itin iškilmingai, minint apsireiškimų piemenėliams šimtąsias metines.

Kaip pranešama arkivyskupijos notoje ir žiniasklaidoje, sekmadienio ryte apie šimtas asmenų atėjo prie bažnyčios, čia buvo sargas ir penki darbininkai, tačiau jie nieko negalėjo padaryti. Žmonės iš minios įžengė į bažnyčios vidų ir sudaužė, ką galėjo: papuošimus, paveikslus, žvakides, jų pyktis išsiliejo ir ant Nukryžiuotojo, kuris buvo nuplėštas nuo kryžiaus, ir aplaužius numestas. Nuversta ir Fatimos Dievo Motinos statula.

Netrukus atvyko policija, kuri sutramdė situaciją. Kol kas nėra daug žinių apie minios motyvus, tačiau Indijos spauda citavo vietos policijos pareigūną, kuris leidžia suprasti, jog vietos gyventojai nekatalikai tokiu būdu sumanė parodyti savo nepasitenkinimą bažnyčios pastato atsiradimu. Gegužės 22 dieną policija pateikė kaltinimus 25 vyrams nuo 23 iki 50 metų amžiaus dėl svetimos nuosavybės nuniokojimo.

Mumbajaus arkivyskupas kardinolas Osvaldas Gracias „Vatikano Radijui“ komentavo, jog „tokie dalykai tautai neduoda gero. Kalbama apie mažą grupę, tačiau tokie įvykiai kelia gėdą visiems. Tokių dalykų vis pasitaiko ir esu patenkintas, kad šį kartą valstybė reagavo greitai“.

Tuo tarpu Haidarabado arkivyskupas Bala, dar kartą aplankęs koplyčią, savo arkivyskupijos kunigus, vienuolius ir pasauliečius pakvietė dalyvauti atsiteisimo pamaldose. Gegužės 30-ąją arkivyskupas šia intencija aukojo šventąsias Mišias, birželio 2-ąją numatytas Rožinio kalbėjimas, birželio 9 nuniokotoje koplyčioje įvyks atsiteisimo pamaldos, o visi arkivyskupijos katalikai kviečiami pasninkui. (Vatikano radijas) 

2017/05/30 17:48