Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Paskirtas pirmasis Dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei sekretorius

Kun. Alexandre Awi Mello - RV

2017/05/31 15:52

Popiežius paskyrė pirmąjį Dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei sekretorių. Juo tapo Schönstatt judėjimo vyresnysis Brazilijoje, kun. Alexandre Awi Mello, I.Sch, oficialiai lydėjęs popiežių Pranciškų Pasaulinėse jaunimo dienose Rio de Ženeire 2013 metais. 46 metų brazilų teologas ir mariologas kun. Awi Mello dalyvavo Romoje prieš Velykas surengtame Dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei pasitarime apie jaunimo temai skirtą Vyskupų sinodą 2018 metais ir PJD Panamoje 2019 metais. Dikasterija pasauliečiams, šeimai ir gyvybei, nustojus veikti Popiežiškajai pasauliečių tarybai, tapo pagrindiniu Pasaulio jaunimo dienų organizatoriumi.

Kun. Alexandre Awi Mello, I.Sch, Romoje bendradarbiaus su kardinolu Kevinu Josephu Farrellu, kurį popiežius Pranciškus rugpjūčio 15 dieną paskyrė pirmuoju Dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei prefektu. Ligi šiol nepaskirti trys naujos dikasterijos pasekretoriai pasauliečiai, atsakingi už sekcijas pasauliečiams, šeimai ir gyvybei.

Dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei sekretorius kun. Alexandre Awi Mello buvo įšventintas Schönstatt judėjimo kunigu 2001, nuo tada vykdė įvairias atsakingas pareigas, ypač jaunimo pastoracijos srityje, savo dvasinėje Schönstatto šeimoje Brazilijoje. 2007 metais Aparesidoje  vykstant penktajai Lotynų Amerikos ir Karibų Vyskupų konferencijai kun. Alexandre Awi Mello artimai bendradarbiavo su Redakcijos sekretoriatui vadovavusiu būsimu popiežiumi, Buenos Airių arkivyskupu kardinolu Bergoglio. Neseniai išleista kun. Alexandre Awi Mello knyga – pokalbis su popiežiumi Pranciškumi apie marijinį pamaldumą popiežiaus gyvenime „Gyventi su Marija“.

Jau daugiau kaip šimtą metų gyvuojantis ir plačiai po pasaulį paplitęs Schönstatt judėjimas siekia Bažnyčios dvasinio atsinaujinimo, ugdo pamaldumą Marijai, dėmesį skiria šeimoms ir jaunimui. Schönstatto apaštališkąjį judėjimą įkūrė vokietis kunigas Juozapas Kentenich, Palotinų kongregacijos narys, su būriu studentų skatinęs pasauliečių apaštalavimą Bažnyčios gyvenime. Judėjimo plėtrą į visą pasaulį paskatino kun. Kentenicho įkalinimas per Antrąjį pasaulinį karą Dachau koncentracijos stovykloje, kur jis paskleidė Schönstatto dvasingumą įvairių tautybių kaliniams. (Vatikano radijas)

2017/05/31 15:52