Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas Sofijoje

Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas Sofijoje - RV

2017/06/12 16:45

Bulgarijos sostinėje birželio 7-10 dienomis į kasmet vis kitame Europos mieste rengiamą posėdį buvo susirinkę Europos Vyskupų konferencijų atstovai spaudai ir bažnytinių informacijos tarnybų vadovai – iš viso 45 asmenys iš 25 šalių.

Kaip kasmet tokiuose susitikimuose, kalbėta apie naudojimąsi naujomis komunikacijos priemonėmis, ypač apie katalikų balsą socialiniuose tinkluose, kuris, pasak susitikimo dalyvių, greta tiesioginės funkcijos – tai yra komunikavimo, dalijimosi žiniomis, taip pat atlieka ir Bažnyčios sinodiškumo stiprinimo ir tokios Bažnyčios vizijos sklaidos vaidmenį. Taip pat kalbėta apie glaudesnį įvairių šalių bažnytinių informacijos skelbimo tarnybų bendradarbiavimą, pasidalinta informavimo ir santykių su pasaulietiška žiniasklaida patirtimi. Paliesta ir kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu tema, kalbėta apie konkrečias iniciatyvas, kuriomis kovojama su interneto naudojimu šiems nusikaltimams.

2018 m. pirmąjį pusmetį Bulgarija pirmą kartą pirmininkaus Europos Sąjungai. Tad Europos Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikime kalbėta ir apie Europos integracijos projekto perspektyvas, apie politinius, visuomeninius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga, apie Katalikų Bažnyčios angažavimąsi į Europos vienybės projektą.

Šios temos bus svarstomos ir kituose dviejuose artimiausiu metu vyksiančiuose Europos episkopatų atstovų susitikimuose – Minske rugsėjo mėnesį vyks ne tik Europos Sąjungos, bet visos Europos Vyskupų konferencijas jungiančios Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susitikimas, o spalio pabaigoje Romoje numatyta tarptautinė konferencija „Permąstyti Europą. Krikščionių indėlis į Europos projekto ateitį“, kurią rengia Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE) kartu su Šventojo Sosto Valstybės sekretoriatu.

Sofijoje vykusiame Europos Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikime kalbėta taip pat apie būsimą Vyskupų Sinodo susitikimą, kuris vyks ateinančių metų rudenį ir bus skirtas jaunimui. Nuspręsta kitą kartą į panašų posėdį vėl susirinkti ateinančių metų birželio pabaigoje Romoje. (Vatikano radijas)

2017/06/12 16:45