Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Šventojo Sosto ir Izraelio dvišalės komisijos susitikimas

Vatikano ir Izraelio vėliavos

2017/06/14 17:06

Birželio 13 d. į dar vieną posėdį buvo susirinkusi Šventojo Sosto ir Izraelio dvišalė nuolatinė darbo komisija, kurios tikslas – įgyvendinti 1993 m. Šventojo Sosto ir Izraelio pagrindinėje sutartyje prisiimtą įsipareigojimą dvišalėmis derybomis išspręsti klausimus, susijusius su katalikiškų institucijų nuosavybe, joms taikomu fiskaliniu režimu. Šventojo Sosto delegacijai posėdyje vadovavo Valstybės sekretoriato pasekretoris santykiams su valstybėmis  mons. Antoine Camilleri; Izraelio delegacijai – Regioninio bendradarbiavimo ministras Tzachi Hanegbi. Posėdžiui pasibaigus paskelbtame komunikate sakoma, kad derybos sėkmingai vyksta ir jau netolimoje ateityje galima tikėtis sutarties minėtais klausimais pasirašymo. (Vatikano radijas)

2017/06/14 17:06