Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Popiežius atidarys Romos vyskupijos sielovados simpoziumą

Laterano bazilika - RV

2017/06/14 17:09

Pirmadienio, birželio 19-osios, vakarą popiežius Pranciškus Romos katedroje – Laterano šv. Jono bazilikoje – atidarys Romos vyskupijos sielovados simpoziumą, skirtą šeimos ugdomajam vaidmeniui. Simpoziumo tema: „Nepalikime jų vienų. Pagalba tėvams, auginantiems paauglius vaikus“.

Romos vyskupijos simpoziumas bus ne vienkartinis įvykis, bet trijų mėnesių trukmės procesas. Popiežius Pranciškus, kaip Romos vyskupas, jį atidarys, melsdamasis kartu su vyskupijos bendruomene ir pasiūlydamas jai savo minčių bei įžvalgų. Kitą dieną po atidarymo, birželio 20-ąją, prasidės darbas nedidelėse grupėse, vyksiantis trisdešimt šešiuose Romos vyskupijos dekanatuose. Viso proceso apibendrinimui dekanatų atstovai vėl susirinks vasaros pabaigoje, rugsėjo 18-ąją.

Popiežius Pranciškus yra Romos vyskupas. Nors jis vadovauja visai pasaulinei katalikų bendrijai, jis yra atsakingas visų pirma už Romos vyskupijos bendruomenę. Šią misiją popiežiaus vardu vykdo jo paskirtieji kardinolai vikarai. Kaip tik ateinantį pirmadienį vyksiančio vyskupijos simpoziumo atsidarymo proga, paskutinį kartą, kaip popiežiaus paskirtasis vikaras Romos vyskupijai, pasirodys kardinolas Agostino Vallini, šias pareigas ėjęs nuo 2008 m. Neseniai, šių metų gegužės 26 d., naujuoju savo vikaru Romos vyskupijoje popiežius paskyrė arkivysk. Angelo de Donatis, lig šiol ėjusį vieno iš šešių vyskupų pagalbininkų pareigas, o dar anksčiau klebonavusį vienoje Romos miesto parapijų. (Vatikano radijas)

2017/06/14 17:09