Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Katalikai Pietų Afrikoje pradeda 200 metų jubiliejų

Žvakė, tikėjimo šviesos simbolis - REUTERS

2017/06/16 17:51

Pietinės Afrikos regiono ganytojai paskelbė apie katalikų Bažnyčios, šiame regione, dviejų šimtų metų jubiliejaus pradžią. Kulminaciniai renginiai įvyks už metų, 2018-ųjų birželio mėnesį.

Krikščionybė į pietų Afriką atkeliavo gerokai anksčiau, su portugalais, tačiau krašto kontrolę perėmus olandams protestantams, katalikybė buvo faktiškai uždrausta. Tačiau 19 amžiaus pradžioje buvo nustatyta, kad visos religinės asociacijos, kurios siekia dorybių ir moralinių gėrių garbinant Aukščiausią Būtybę, įstatymo bus ginamos vienodai. Tai, 1805 metais, sudarė sąlygas atvykti pirmiesiems katalikams misionieriams. Tačiau situacija dar nebuvo stabili: britams perėmus pietų Afrikos kontrolę katalikams kunigams vėl nurodyta išvykti.

Vis dėlto 1818 birželio 7-ąją, religinės tolerancijos situacijai pagerėjus, popiežius Pijus VII galėjo įsteigti Gerosios Vilties Kyšulio apaštalinį vikariatą, kuris apėmė ir visą regioną. Vėliau, kuriam laikui, šiam vikariatui buvo priskirta net visa Australija. Apaštalinis vikaras rezidavo kitur, tačiau Gerosios Vilties Kyšulyje paliko savo įgaliotus kunigus.

Katalikų Bažnyčios įsišaknijimas pietų Afrikoje sutvirtėjo nuo 1838 metų, vyskupo Grifito apaštalavimo metais. Katalikų bendruomenės augimą nuolatos atspindėjo administraciniai potvarkiai – vikariatai buvo smulkinami, atsirado misijų tinklas, steigėsi vienuolynai. 1951 metų sausio 11 dieną popiežius Pijus XII pripažino, kad vietos bendruomenė pakankamai subrendo, kad turėtų savo hierarchiją, kuriai priklausančių ganytojų vyskupijos apėmė dabartines Pietų Afrikos Respublikos, Lesoto, Svazilando, Zimbabvės, Namibijos ir dar kelias kitas teritorijas. Kiek vėliau ir jose buvo pripažinta savarankiška vietos hierarchija.

200 metų katalikų Bažnyčios pietų Afrikoje jubiliejaus minėjimas prasidės iškilmingomis šventosiomis Mišiomis birželio 25-ąją dieną, Keiptauno Dievo Motinos katedroje. Tiesa, dėl vietos trūkumo tai nebus itin didelis renginys, pakvietimus į jį gavo regiono vyskupai, kunigai, vienuolijų vyresnieji ir pasauliečių katalikų lyderiai. Tai bus padėkos Mišios už pastangas visų tų kunigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie paruošė dirvą, pasodino katalikų bendruomenės sėklas, sudaigino ir užaugino – per misijas, per mokyklas, per ligonines, per namus vargšams ir kitus artimo meilės darbus.

Kaip praneša organizatoriai, kiekvienam vyskupui ar jo delegatui bus įteikta speciali žvakė, simbolizuojanti tuos, kurie degė tikėjimu ir meile, kuri bus padėta regimoje vietoje jų katedrose. Taip pat žadama išdalinti 1818 metų popiežiaus steigiamojo potvarkio dėl Gerosios Vilties Kyšulio vikariato kopijas kiekvienai parapijai. Nuo jubiliejaus inauguracijos iki jo uždarymo, po dvylikos mėnesių, kiekvienoje pietinės Afrikos vyskupijoje vyks įvairios jubiliejinės iniciatyvos. Taip pat ir tokios, kaip kad katalikiškų mokyklų chorų suvažiavimas. Uždarymo iškilmėse bus paskelbtas popiežiaus Pranciškaus video sveikinimas, o kiekviena katedra Pietų Afrikos Respublikoje, Botsvanoje ir Svazilande skambins varpais, liudijant bendra katalikų tikėjimą ir balsą. (Vatikano radijas)

2017/06/16 17:51