Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Paskirtas Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius iš Prancūzijos

Kun. Bruno Marie Duffe - RV

2017/06/16 15:29

Prancūzas kun. Bruno Marie Duffe, Bažnyčios socialinio mokymo ir žmogaus teisių ekspertas, popiežiaus paskirtas Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretoriumi, praneša penktadienį Šventojo Sosto Spaudos salė. Naujose pareigose kun. Duffe bus Dikasterijos antrasis asmuo po iš Ganos kilusio kardinolo Peterio Turksono. Dikasteriją įkūrė popiežius Pranciškus 2016 metais, jos kompetencijai pavesdamas uždavinius, kuriuos ligi tol vykdė keturios dabar jau panaikintos Popiežiškosios tarybos – Teisingumo ir taikos, „Cor Unum“, Migrantų ir keliaujančiųjų bei Sveikatos apsaugos sielovados. 66 metų dvasininkas yra Liono katalikų universiteto Žmogaus teisių instituto kofundatorius ir dabartinis direktorius. Institutas reikšmingai prisidėjo steigiant UNESCO mažumų teisių katedrą. Kun. Duffe taip pat yra socialinės ir sanitarinės etikos dėstytojas Liono regioniniame kovos su vėžiu „Leon Berard“ centre, Liono krikščionių verslininkų ir pareigūnų bei Katalikų komiteto prieš badą ir už vystymąsi kapelionas. Įvairių publikacijų autorius kun. Bruno Marie Duffe yra dalyvavęs ne vienoje JT Žmogaus teisių ir Pabėgėlių komisariatų tarptautinėje misijoje su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įskaitant Caritas, Terre des Hommes, Gydytojai be sienų. (Vatikano radijas)

2017/06/16 15:29