Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Antradienį popiežius aplankys dviejų iškilių italų kunigų kapus

Kun. P. Mazzolari su vaikais - RV

2017/06/16 17:09

Antradienį, birželio 20 d., numatyta trumpa popiežiaus Pranciškaus kelionė į du Italijos miestelius, kuriuose gyveno ir yra palaidoti du prieš penkis dešimtmečius mirę, gilius pėdsakus Italijos Bažnyčios istorijoje palikę kunigai. Tai bus visiškai privati Šventojo Tėvo piligrimystė; nenumatyta jokių oficialių susitikimų, o tik neformalus bendravimas su vietinių bendruomenių nariais ir trumpi sveikinimai.

Iš Vatikano išvykęs antradienio rytą, apie 7.30 val., po maždaug pusantros valandos skrydžio sraigtasparniu, popiežius pasieks Bozzolo miestelį, netoli Mantujos, už maždaug penkių šimtų kilometrų į šiaurę nuo Romos. Šioje parapijoje klebonavo, čia ir palaidotas rašytojas, kunigas Primo Mazzolari (1890-1959) – viena svarbiausių katalikybės figūrų dvidešimtojo amžiaus Italijoje. Savo idėjomis ir veikla, dar gerokai prieš Vatikano II Susirinkimą, jis padėjo Bažnyčioje prasidėti tiems procesams, kurie šiandien yra svarbūs katalikiškos tapatybės bruožai – religijos laisvės ir kultūrinio pliuralizmo pripažinimas, Bažnyčios aiškus apsisprendimas būti vargšų pusėje.

Pasimeldęs prie kunigo Mazzolari kapo, Bozzolo miestelyje praleidęs gerą valandą, popiežius įvyks į kitą nedidelį miestelį – Barbiana, esantį šalia Florencijos, už maždaug dviejų su puse šimto kilometrų nuo Romos. Čia kunigavo ir yra palaidotas prieš 50 metų miręs kun. Lorenzo Milani (1923-1967), rašytojas, jaunimo ugdytojas. Jis irgi, panašiai kaip kun. Mazzolari, buvo visuomeniškai angažuotos katalikybės šalininkas, vargšų, atstumtųjų globėjas, atidavęs jėgas žemesnių socialinių sluoksnių vaikų ugdymui. Ir čia vizitas truks apie valandą. Popiežius pasimels prie kunigo kapo miestelio kapinėse, pasveikins vietinę bendruomenę. Apie 13 val. popiežius turėtų būti jau sugrįžęs į Vatikaną. (Vatikano radijas)

2017/06/16 17:09