Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Devintinės Kaune

Kristaus Kūnas monstrancijoje

2017/06/19 15:15

Birželio 18-ąją, Kauno tikintieji iš įvairių miesto parapijų su savo vėliavomis, kelių vienuolinių kongregacijų seserys ir broliai vienuoliai, per dešimtis kunigų ir drauge Kauno arkivyskupas metropolitas, esami ir būsimi nuolatiniai diakonai, seminaristai viešai paliudijo savo tikėjimą, eidami Devintinių procesiją su Švenčiausiuoju Sakramentu iš arkikatedros bazilikos iki Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, Kristaus Kūną monstrancijoje ir Jo žodį išnešdami iš bažnyčios, arčiau žmonių, kviesdami ateiti prie jų laukiančio Jėzaus ir sekti Juo.

Devintinių iškilmės liturgijai ir procesijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Arkivyskupas kvietė dėkoti Dievui už Jėzaus Kristaus įsteigtą ir paliktą Eucharistijos dovaną, teikiančią gyvybę krikščionio gyvenimui. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog savo gyvenime turime daug kasdienių, įprastų dovanų – kvėpuoti, matyti, girdėti. Krikščioniui tokia dovana yra Eucharistija. Ją švęsti, ja maitintis – dovana ir pareiga, nes pats Viešpats tampa laužoma Duona, kad mes galėtume ją valgyti ir gyventi. Per Eucharistiją Dievas ateina susitikti su žmogumi, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog visuomenėje, kuri Evangeliją laiko praeities reliktu, reikia turėti drąsos Kristų iškelti į savo gyvenimo centrą, liudyti, kad Jėzų pažinome, kad Jis mus patraukė. „Eucharistija – tai Viešpaties ištiesta ranka, atvertas glėbys apkabinti, Jo meilė ir gailestingumas“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas.

Devintinių procesijoje pagrindinėmis Kauno gatvėmis – Vilniaus gatve ir Laisvės alėja – su vėliavomis, giesmėmis, sustojant keturiose vietose prie parengtų altorėlių, kunigai giedodami skelbė Dievo žodį ir pasakė trumpas homilijas.

Prie arkivyskupijos Jaunimo centro parengto altorėlio (jį rengė Vytauto Didžiojo rektoratas) Evangelijos pagal Matą palaiminimus paskelbė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, vėliau savo žodyje pakviesdamas nuolat lyginti savo gyvenimą su Kalno pamokslo palaiminimais.

Dievo žodžio skelbti antrąsyk sustota prie Istorinės prezidentūros. Altorėlį čia rengė Jėzuitų rektoratas, o Evangeliją pagal Morkų apie antrąjį duonos padauginimą paskelbė Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, homilijoje atkreipęs dėmesį, jog Jėzus nori sustiprinti Dievo išalkusius ir pavargusius žmones; Kai pakanka šilumos ir meilės, visa tai Viešpats Jėzus sustiprina savo buvimu, ir mes pasisotiname meile.

Šv. Gertrūdos rektorato parengtas altorėlis tapo trečiąja Evangelijos pagal Luką paskelbimo stotele. Ją paskelbęs t. Kazimieras Brilius MIC atkreipė dėmesį, jog Eucharistija yra dvasinis maistas, kuris keičia mus į dievišką prigimtį, veda į Dievo tikrovę.

Ypatingą stotelę procesijai parengė Nacionalinis Kauno dramos teatras – Evangelija buvo skelbiama ant sceninės pakylos, o altorėlį puošė Aušros Vartų Marijos atvaizdas, sovietmečiu cenzūros uždraustas rodyti režisieriaus Jono Jurašo spektaklyje „Barbora Radvilaitė“. Į tai atkreipė dėmesį prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, paskelbęs Evangeliją pagal Joną apie vynmedį ir šakeles. Jėzus paliko save kaip gyvąją Duoną, kad neregėtume mirties, – sakė prelatas.

Devintinių procesiją užbaigus prie Įgulos bažnyčios laiptų padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda ir Švč. Sakramento pagarbinimu, Kauno arkivyskupas Lionginas nuoširdžiai padėkojo visiems už dalyvavimą ir bendrą maldą. (pagal kaunoarkivyskupija.lt)

2017/06/19 15:15