Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Popiežiaus piligrimystė antradienį Italijoje

Popiežius Pranciškus - RV

2017/06/20 16:33

„Šiandien kaip piligrimas atkeliavau į Bozzolo ir į Barbianą sekdamas dviejų klebonų paliktais šviesiais, nors ir kebliais tarnystės Viešpačiui ir Dievo tautai keliais“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus antradienio rytą pradėjo savo asmeninę piligrimystę į dvi Italijos vietoves, Bozzolo parapiją, Mantujos provincijoje, Kremonos vyskupijoje ir Barbiana parapiją Florencijos provincijoje ir arkivyskupijoje. Bozzolo parapijoje palaidotas joje tarnavęs ir 1959 metais miręs kun. Primo Mazzolari, Bozzolo parapijoje - kun. Lorenzo Milani, palaidotas atokios parapijos kapinėse 1967 metais. Šventasis Tėvas piligrimystę užbaigė ir sugrįžo į Vatikaną tą patį antradienį, 13.30 val.

Pirmoji kelionės stotis buvo Bozzolo parapijos Šv. Petro bažnyčioje. Popiežius privačiai aplankė kun. Primo Mazzolari kapą, buvo užėjęs ir į klebonijoje prižiūrimą kun. Primo Mazzolari darbo kambarį, lydimas Kremonos vyskupo. Ganytojas pranešė susirinkusiems, kad rugsėjo mėnesį bus pradėta kun. Mazzolari beatifikacijos byla.

Pasak popiežius Pranciškaus, kun. Primo Mazzolari galima vadinti nusipelniusiu „Italijos klebonu“, nors jis ir ne visuomet buvo amžininkų suprastas ir pamiltas.

„Kai kunigai atspindi ne klerikalinės kunigystės veidą, tuomet jie laiduoja autentišką „klebonų magisteriumą, kuris duoda naudos visiems“, sakė popiežius. Popiežius tvirtino, jog atitolusiųjų klebonas „suformulavo apaštalavimo mintis ne prie staliuko“. Kunigas Primo Mazzolari ragino atsidėti atpažinimo procesui siekiant suvokti žmogaus sielą. Jo pranašystė buvo mylėti gyvenamą laikmetį, prisirišti prie sutiktų žmonių gyvenimo priimant kiekvieną pasitaikiusią progą skelbti Dievo gailestingumą.

„Broliai kunigai, jus visus raginu klaustis pasaulio, tuos kurie jame gyvena ir dirba, kad galėtumėte atsakyti į kiekvieną klausimą apie gyvenimo prasmę ir viltį, be baimės peržengti dykvietes ir šešėlines zonas. Šitaip galime būti vargšų Bažnyčia su vargšais ir vargšams, būti Jėzaus Bažnyčia“, sakė popiežius Pranciškus, priminęs kun. Mazzolari žodžius, jog „vargšus reikia mylėti tokius, kokie yra, kaip vargšus, neapskaičiuojant koks jų skurdas, be pretenzijų ir be „nuosavybės teisių“, nesiekiant paverst nei „dangaus karalystės piliečiais“, nei tuo labiau prozelitais. Kun. Primo Mazzolari neprozelitavo, nes tai nekrikščioniška. Tai jau yra pasakęs popiežius Benediktas XVI, pasak kurio Bažnyčia auga ne per prozelitizmą, o savo žavesiu, t.y. liudijimu. Būtent taip ir darė kun. Mazzolari. Jis liudijo“.

Antroji kelionės stotis buvo Barbianoje, Florencijos arkivyskupijoje. Popiežius privačiai pasimeldė prie kun. Lorenzo Milani kapo, paskui susitiko su jo buvusias mokiniais, apie septynias dešimt garbaus amžiaus vyrų, prisimindamas jų mokytojo „švietėjišką aistrą“ ir „jo pastangas, kad būtų pripažintas vargšų balsas, nes be žodžio laisvės nėra orumo, laisvės ir teisingumo“, sakė popiežius. Kun. Lorenzo Milani pasirinko apaštalauti per mokyklą. Auklėjime svarbiausiai yra ugdymas laisvos sąžinės, galinčios vertinti tikrovę. Popiežius taip pat priminė tikėjimo malonės svarbą: „būti kunigu kaip būdą išgyventi absoliutą“.

Popiežiaus privačią maldą prie kun. Lorenzo Milani kapo kaip ypatingą šventę išgyveno kelios dešimtys jo buvusių mokinių ir bendražygių. Pasak vieno jų, „kun. Lorenzo šiandien gali džiaugtis matydamas jo mokymą pripažįstančią Bažnyčią: kunigo pasisakymams prieš penkis dešimtmečius šiandien pritaria popiežius“. (Vatikano radijas)

2017/06/20 16:33