Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Pranciškus prašo atkreipti dėmesį į Pietų Sudaną

Pietų sudaniečių šeima neša maisto davinį - AFP

2017/06/21 17:10

Trečiadienį Vatikane buvo pristatytas „Popiežiaus projektas dėl Pietų Sudano“. Kaip komentavo kardinolas Peter Turkson, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, tokiu būdu Šventasis Tėvas nori atkreipti dėmesį į nuolatinę dramą šiame krašte.

Pasak kardinolo Turkson, toli nuo televizijos kamerų, vyksta karas, kuris kasdien skina aukas, mirtis ir neviltis kankina šio krašto žmones nuo 2013 metų. Karas sukėlė didžiulę humanitarinę krizę, dėl kurios apie pusė iš daugiau nei septynių milijono Pietų Sudano gyventojų badmiriauja. Tūkstančiams gresia choleros epidemija, apie pusantro milijonų asmenų pabėgo iš savo miestų ir kaimų. Šalyje vyksta sistemiškos ir nuolatinės žiaurybės, nukreiptos prieš civilius dėl etninių motyvų. Moterys ir vaikai kasdien tampa smurto ir išnaudojimo aukomis.

Popiežius Pranciškus yra visuotinis ganytojas, kuris peržengia sienas, - kalbėjo kardinolas Turkson. – Jis jaučia skubią būtinybę, kad tarptautinė bendruomenė įsisąmonintų šią tylią dramą, prašydamas didesnių ir naujų pastangų taikiai užbaigti konfliktą.

Kardinolas priminė, kad popiežius Pranciškus ne kartą buvo išreiškęs norą pats nuvykti į Pietų Sudaną, kad pastūmėtų taikos procesą, kad suteiktų garsesnį balsą vietos Bažnyčiai, sakančiai „gana ginklų, gana prievartavimų, gana mirusių“! Tokiai kelionei jau buvo pradėta ruoštis, ji turėjo įvykti ateinantį spalio mėnesį, tačiau prieš keletą savaičių buvo pripažinta, jog padėtis tokia prasta, kad nėra sąlygų jai įvykti, nepaisant popiežiaus drąsos. Kelionė buvo atidėta.

Negalėdamas asmeniškai nuvykti į Pietų Sudaną Pranciškus norėjo parodyti savo artumą kitu  būdu, per iniciatyvą „Popiežiaus  projektas dėl Pietų Sudano“, kuria yra paremiami  įvairūs ir įvairaus pobūdžio darbai, kuriuos Pietų Sudane vykdo katalikiškos vienuolijos ir humanitarinės organizacijos.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas išvardijo tuos projektus, kuriems buvo pasiųsta svari parama popiežiaus Pranciškaus potvarkiu ir vardu.

Visų pirma, tai dvi misionierių seserų kamboniečių ligoninės, Wau  ir Nzara vietovėse. Kiekviena iš šių ligoninių per metus priima, apžiūri, gydo nuo 30 iki 40 tūkstančių asmenų, prižiūri gimdymus, gydo vaikus, atlieka chirurgines operacijas. Už popiežiaus paramą bus įsigyta vaistų, įrankių, apmokamos kitos išlaidos.

Antra, tai kelių vienuolijų bendrai vykdomas „Ugdymo ir solidarumo su Pietų Sudanu“ projektas, kuriuo nuo 2010 metų yra formuojami, dviejų metų trukmės programoje, pradinių mokyklų mokytojai, Yambio mieste. Jau virš trijų tūkstančių žmonių dalyvavo šiame projekte. Dalis popiežiaus paramos bus skirta būsimų mokytojų stipendijoms.

Trečia, dalis popiežiaus paramos bus suteikta žemės ūkio srities projektui, į kurį yra įtraukta per pustrečio tūkstančio šeimų Yei, Tombura-Yambio ir Torito vyskupijose, kuriose yra derlingų žemių. Šeimoms padedama įsigyti įrankių šiai žemei įdirbti, sėklų pasodinti, kad taptų pačios save išlaikančiomis ir pateiktų maisto produktų savo kaimuose.  Šis projektas yra koordinuojamas Caritas Internationalis.

Popiežius Pranciškus, - baigdamas savo pristatymą sakė kardinolas Turkson, - nepamiršta neišgirstų ir tylių aukų šiame kruviname ir nežmogiškame konflikte, nepamiršta visų tų žmonių, kurie buvo priversti bėgti iš savo tėvynės dėl skurdo, neteisingumo ir karo: visus juos neša savo maldoje ir savo širdyje. Jis labai viliasi kuo greičiau oficialiai atvykti į Pietų Sudaną. Bažnyčia neužgniaužia vilties taip nusiaubtame krašte, tačiau kviečia drąsiems pasirinkimams ir pasitikėjimui, kad dieviškoji Apvaizda gali įgyvendinti tai, kas pasaulio akyse atrodo netikroviška, neįmanoma. (Vatikano radijas)

2017/06/21 17:10