Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Antiochijos graikų melkitų Bažnyčioje naujas patriarchas

Patriarchas Juozapas Absi - RV

2017/06/22 17:50

Antiochijos graikų melkitų Bažnyčia turi naują patriarchą. Juo tapo arkivyskupas Juozapas Absi, gimęs Damaske 1946 metais, ligi šiol tarnavęs Graikų melkitų Bažnyčios Patriarchalinėje kurijoje Damaske. Antiochijos graikų melkitų patriarcho sostas tapo tuščiu po buvusio patriarcho Grigaliaus III Lahamo atsistatydinimo gegužės mėnesį. Jo prašymą patvirtino popiežius Pranciškus.

Naująjį patriarchą trečiadienį birželio 21 dieną išrinko Antiochijos graikų melkitų Bažnyčios sinodas, susirinkęs Libane, Ain Traz vietovėje. Išrinktas patriarchu, arkivyskupas pranešė, kad vadinsis tuo pačius vardu, patriarchu Juozapu Absi.

Popiežius Pranciškus, gavęs žinią apie Sinodo išrinktą naują graikų melkitų dvasinį vadovą, tuoj pat suteikė jam Bažnytinę bendrystę, pagal Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą. Popiežius pasveikino patriarchą Absi jam pasiųstame laiške.

Naujasis Graikų melkitų Bažnyčios patriarchas Juozapas Absi yra paulietis arba Šv. Pauliaus Misionierių Draugijos narys. Jis buvo įšventintas Misionierių draugijos kunigu 1973 metais. Baigęs mokslus šv. Pauliaus kunigų seminarijoje Harisoje, netoli Libano sostinės Beiruto, tęsė aukštuosius muzikologijos ir ikonografijos mokslus Kasliko Šventosios Dvasios universitete, pagal specialybę dėstė muzikologiją ir filosofiją graikų melkitų universitetuose. Patriarchas kurį laiką buvo savo religinio instituto Damaske generalinis vyresnysis. 2001 metais jis buvo išrinktas tituliniu Tarso arkivyskupu graikų melkitų Bažnyčioje ir paskirtas tarnauti graikų melkitų Bažnyčios Patriarchalinėje kurijoje Damaske. (Vatikano radijas)

2017/06/22 17:50