Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Arkivysk. Teofiliaus beatifikacija. Spaudos atgarsiai

Arkivysk. Teofilius Matulionis - RV

2017/06/23 14:49

Bažnyčia Lietuvoje. Aktualijų apžvalga

Kastantas Lukėnas:

 

Ketvirtadienį spaudos konferencija, skirta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, simboliškai surengta jo kalinimo ir tardymų vietoje, Vilniaus KGB kalėjime, dabartiniame Genocido aukų muziejuje. Čia įrengtoje Vyskupų kameroje pagerbti visi ten kalinti dvasininkai. Arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad beatifikacijos šventė reiškia ne tik garbingojo Teofiliaus Matulionio asmens pripažinimą, bet iškelia skaudžią praėjusio amžiaus Lietuvos istoriją į pasaulinį lygmenį. Jis taip pat priminė Vatikano diplomatinėje tarnyboje dirbusio arkivyskupo Jono Bulaičio indėlį vykdant beatifikacijos procesą. Į iškilmes Vilniuje atvyks užsienio valstybių karo kapelionai, iškilmėse bus kariškos pagarbos ženklų, nes vienu metu vyskupas Teofilius Matulionis buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis spaudos konferencijoje iškėlė garbingojo Arkivyskupo paprastumą. Ganytojo laiškuose akcentuojama pagarba žmogaus gyvybei, šeimai, skatinama blaivybė. Kunigas taip pat pasakojo apie Kaišiadorių vyskupijoje renkamus liudijimus apie gautas malones užtariant Teofiliui Matulioniui.

Spaudos konferencijoje buvo pristatytos ir Lietuvos jaunimo dienos. Vyskupas Arūnas Poniškaitis sakė, kad jų tema „Tiesa padarys jus laisvus“ siejasi su Teofiliaus Matulionio gyvenimo istorija, jo meile tiesai ir širdies laisve.

„Lietuvos žiniose“ istorinis įvykis  pasitinkamas straipsniu „Šventumo paženklinta kankinystė“. „Lietuvos ryte“ antraštė skelbė „Vilnius savaitgalį laukia istorinio maldininkų antplūdžio“. Žiniasklaidos kanalais skelbiamos viešosios tvarkos palaikymo priemonės, transporto reguliavimo schemos.

Apie arkivyskupui Teofiliui Matulioniui skirtas parodas „Bernardinai. lt“ dienraštyje pasakoja menotyrininkė Sigita Maslauskaitė ir istorikė Alina Pavasarytė. Rengiant parodą prie Vilniaus arkikatedros galvota ir apie atsitiktinius praeivius, bažnyčios nelankančius žmones. Įdomu pastebėti, kad dauguma užsienio turistų pirmiausia sustoja ties nuotraukomis, kuriose Teofilius apsirengęs kalinio drabužiais, o tada apžiūri parodą nuo pradžios.

Prof. Paulius Subačius būsimą beatifikaciją vadina ne tik religiniu, bet ir visuomeniniu įvykiu. Jis taip pat pabrėžia, kad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus nedera „savintis“, jis netelpa tik į siaurus tautinius rėmus, bet priklauso visuotinei Bažnyčiai.

Kitoje „Bernardinai.lt“ publikacijoje pakalbinta baigianti kadenciją ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė iškelia būsimo Palaimintojo ištikimybę ir aiškų tikrovės suvokimą bei konkretumą. Ji žavisi Bažnyčioje atskleidžiama šventųjų ir palaimintųjų įvairove. „Pasaulyje, kuriame labai daug žodžių, kur garbinamas įvaizdis ir regimybė, Bažnyčia mums parodo, kaip atrodo tikrumas“, –  sako ji apie išskirtinį arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą.

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju garbei laikraštis „XXI amžius“ penktadienį pasirodė didesnės apimties, jame gausu straipsnių apie būsimą Palaimintąjį.

Apžvalgininkas Mindaugas Buika atkreipia dėmesį į Lietuvai reikšmingą sutapimą: tą patį sekmadienį, kai Vilniuje vyks kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija, Ukrainos Rytų apeigų katalikai Romoje minės Šv. Petro bazilikoje palaidoto šventojo kankinio arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 metų sukaktį.

Rašinyje „Paskutinieji arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo metai“ Jovita Lesienė aptaria Lietuvos ypatingajame archyve išlikusius dokumentus, parodančius KGB vykdytą operatyvinį arkivyskupo sekimą, įrašytus pokalbius, saugumo agentų parodymus. Redaktorius Edvardas Šiugžda tęsia publikaciją „Blogio imperija nugalima“ apie 1947 m. saugumiečių vykdytus vyskupo T. Matulionio tardymus, psichologinį spaudimą bei bauginimą.

Kun. Nerijus Pipiras lygina dviejų arkivyskupų, garbingojo Teofiliaus Matulionio ir Dievo tarno Mečislovo Reinio kankinystės kelius. Autorius pastebi, kad abu ganytojai kilę iš to paties krašto, Rytų Aukštaitijos; abiem teko kalėti garsiajame Vladimiro kalėjime, abu paliko drauge kalėjusiems gailestingumo liudijimą.

„XXI amžiaus“ priede „Abipus Nemuno“ pateikiami straipsniai, susiję su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviške. Alantos klebonas kun. Sigitas Sudentas  pasakoja apie numatytą naujo kryžiaus šventinimą Teofiliaus Matulionio gimtinėje Kudoriškio vienkiemyje. Pokalbis iliustruotas ir būsimo Palaimintojo motinos kapo nuotrauka Alantos kapinėse. Į Kudoriškio vienkiemį kreipia Skiemonyse pastatyta kelio nuoroda. Aprašoma Alantos gimnazijoje surengta Tyrėjų diena, kurios metu gimnazistų grupės tyrinėjo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir Katalikų Bažnyčios padėtį sovietmečiu.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimas svarbius Bažnyčios įvykius įprasmina sporto varžybomis. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai įprasminti futbolo švente Kačerginėje.

„XXI amžiaus“ „Katalikų bendruomenių“ skiltyje aprašoma Sekminių šventė Babriškėse, Merkinės dekanate. Ant kalnelio priešais bažnyčią pastatytas įspūdingas 12 metrų balto metalo kryžius arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju garbei. Ant kryžiaus užrašytas ganytojo gyvenimo šūkis: „Per kryžių į žvaigždes“, jis papuoštas garbingajam Teofiliui brangiu Švč. Jėzaus Širdies simboliu. Kryžių pašventino ir Mišiose pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, inicijavęs beatifikacijos procesą. (Vatikano radijas)

 

2017/06/23 14:49