Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Serra International atstovai popiežiaus audiencijoje

Popiežiaus audiencija "Serra International" - AP

2017/06/23 16:36

Bene vienintelės pasaulyje popiežinių teisių pasauliečių organizacijos „Serra International“ atstovai penktadienį lankėsi Vatikane, juos audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. 75 veiklos metų sukaktį mininti organizacija darbuojasi nepaprastoje katalikų Bažnyčios gyvenimo sferoje: ugdo ir koordinuoja pastangas skatinti kunigystės pašaukimus. Tarptautinės organizacijos vadovybė įsikūrusi Romoje, Katalikiško švietimo kongregacijos būstinėje.

Kiekvienas „Serra International“ narys yra ypatingas Viešpaties bičiulis, Jo paskirtas būti arti kai kurių seminaristų ir kunigų. Jūs esate kunigų draugai, palaikot jų pašaukimą ir palydite juos tarnystėje: tai didžiulė dovana, kuria praturtinate Bažnyčią, - pasakė audiencijos dalyviams popiežius.

Organizacijos 75-ojo metinio suvažiavimo, kuris tęsis Romoje iki sekmadienio tema: „Siempre adelant! - Visuomet pirmyn! Pašaukimo drąsa“.

„Visuomet pirmyn!“, sakė popiežius, yra raktinis krikščioniško pašaukimo žodis. Mokinio misionieriaus gyvenimas yra pažymėtas pašaukimo ritmo; Viešpaties balsas jį kviečia apleisti savo saugios aplinkos laukus ir pradėti „šventąją kelionę“ link pažadėtosios susitikimo su Juo ir su broliais žemės. Pašaukimas, tęsė popiežius Pranciškus, yra kvietimas išeiti iš savęs, kad pradėtume gyventi susitikimo su Viešpačiu švente ir nueitume keliais, kuriais Jis mus siunčia.

Krikščionis, be baimės eidamas kasdienio gyvenimo keliu žino, kad gali atrasti netikėtas Dievo iniciatyvas tada, kai drįsta drįsti, kai neleidžia baimei nustelbti kūrybingumą, kai nesustyra priešais naujoves ir moka noriai priimti iššūkius, kuriuos užduoda Viešpats, net tada kai jo prašoma pakeisti kryptį ir veikti be schemų.

Popiežius palinkėjo, kad „Serra International“ narius jų veikloje apšviestų šv. Juniperas, kuris būdamas šlubas galvotrūkčiais norėjo iškeliauti į San Diegą, kad ten iškeltų Kristaus kryžių!

Bijau krikščionių, kurie neina, o užsidaro tarsi nišoje. Geriau eiti šlubuojant, kartais pargriūnant, tačiau visuomet pasitikint Dievo gailestingumu, nei būti „muziejiniais krikščionimis“, kurie bijo permainų ir gavę charizmą arba pašaukimą, užuot tarnaudami amžinajai Evangelijos naujovei, gina save ir savo vaidmenį, - sakė popiežius. - Ir jūs tad, „visuomet pirmyn!“, drąsiai, kūrybingai, narsiai, tarsi olimpinėse žaidynėse, būkite visuomet pasirengę „perduoti deglą“, ypač ateities kartoms. Tokia krikščioniškoji misija: „vienas pasėja, kitas nupjauna“ (Jn 4, 37). (Vatikano radijas) 

2017/06/23 16:36