Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius priėmė Maltos Ordino vadovybę

Popiežius Pranciškus su Maltos Ordino vadovu - AFP

2017/06/24 16:55

Br. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, laikinai einantį Maltos Ordino Valstybės vadovo pareigas, popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje penktadienį Ordino globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės proga. Šv. Jono Krikštytojo Gimimo liturginė iškilmė švenčiama šeštadienį, birželio 24 d.

Popiežiaus audiencija br. Giacomo buvo pirmoji nuo tada, kai jis Romoje buvo išrinktas laikinuoju valstybės vadovu balandžio 29 dieną, vietoj atsistatydinusio Didžiojo Magistro Andrew Festing. Maltos Ordinas po Didžiojo Magistro atsistatydinimo sausio 25 dieną pradėjo atsinaujinimo procesą, kuris neturėtų trukti ilgau kaip metus. Br. Giacomo išrinktas būtent vienerių metų kadencijai, kurios metu Ordino tarybai pavesta parengti suverenaus vienuolinio Ordino Konstitucijos Chartijos reformą.

Po audiencijos Maltos ordino paskelbtame komunikate sakoma, kad popiežius Pranciškus padrąsino Ordino vadovą ir jį audiencijoje lydėjusius ordino tarybos narius tęsti pradėtas reformas užtikrindamas, kad domisi tarybos dedamomis pastangomis ir meldžiasi už jos narius.

Pasak Maltos ordino, permainos ordino institucijose tapo būtinos gerokai išaugus Ordino instituciniams uždaviniams ir veiklai pagalbos paskirstymo teritorijose. Laikinasis Ordino vadovas br. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto susitikime su popiežiumi Pranciškumi supažindino Šventąjį Tėvą su pagrindiniais Ordino vykdomais projektais, tarp kurių: pagalbos ir paramos suteikimas skaitlingiems pabėgėliams, benamiams ir migrantams visame pasaulyje, misija diplomatinėje sferoje, kuria siekiama ugdyti pagarbą tarptautinei humanitarinei teisei per dalyvavimą skaitlinguose viršūnių susitikimuose, kaip pvz. Globaliniame Forume apie migraciją ir plėtrą, kuris įvyks Berlyne kitą savaitę, taip pat su Maltos Ordino aktyviu dalyvavimu jūrų misijoje „Eunavformed Sophia“, kur Libijos jūrų apsaugos pajėgos apmokomos, kaip išvengti prekybos žmonėmis tragedijų Viduržemio jūroje.

Maltos Ordino 120 000 savanorių ir kitų darbuotojų, įskaitant 13 500 narių, šiuo metu vykdo apie 2 000 projektų 120 pasaulio kraštų, suteikiant medicininę, socialinę ir psichologinę paramą silpniausiems ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Tarnystę vargams ir ligoniams Maltos Ordinas vykdo nuo XI amžiaus, kai įsikūrė Jeruzalėje. Dabartinė Maltos Ordino  – kurio pilnas vardas yra Suverenusis Jeruzalės, Rodo ir Maltos Šv. Jono ligoninės riterių ordinas – teritorinė būstinė įsikūrusi Romoje. (Vatikano radijas)

2017/06/24 16:55