Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kardinolas G. Pellas grįžta į Australiją atremti kaltinimų

Kardinolas G. Pell ir Šventojo Sosto spaudos salės direktorius G. Burke - ANSA

2017/06/29 15:51

Birželio 29-ąją dieną Viktorijos valstijos, Australijoje, policija pranešė, jog nusprendė pateikti kaltinimus kardinolui Georgui Pellui dėl kelių „istorinių lytinių priekabiavimų“. Policijos pareigūnas pasakė, kad kaltinimas perduotas kardinolo advokatams ir kad pirmasis teismo posėdis įvyks liepos 18 dieną. Birželio 29 dienos ryte Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke ir pats kardinolas Pell taip pat surengė trumpą susitikimą su žurnalistais, kuriame patvirtino, kad kardinolas grįš į Australiją ir dalyvaus teisme.

Pasak Greg Burke perskaityto pareiškimo, „kardinolas Pell, pilnai gerbdamas civilinius įstatymus ir pripažindamas savo dalyvavimo svarbą, kad procesas galėtų vykti teisingai ir padėti tiesai, nusprendė sugrįžti į savo šalį ir atremti kaltinimus, kurie jam buvo pateikti“.

Primename, kad birželio pradžioje 77 metus pradėjęs kardinolas Pell, buvęs Melburno vyskupu ir arkivyskupu, po to Sidnėjaus arkivyskupu, 2014 metais atvyko į Romą, kur buvo paskirtas Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektu, koordinavo Vatikano ekonominės sistemos reformą ir taip pat dalyvavo, kaip vienas iš devynių Kardinolo tarybos narių, Kurijos reformoje. Kaip patikslino Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, popiežius Pranciškus apie įvykių eigą yra informuotas ir davė leidimą kardinolui Pellui atsitraukti nuo savo pareigų, kad galėtų sugrįžti į Australiją. Jis pridūrė, kad „Šventasis Sostas išreiškia savo pagarbą australų teisingumui, kuris turės pasisakyti iškeltais klausimais. Tuo pat metu reikia priminti, kad kardinolas Pell dešimtmečius atvirai ir pakartotinai smerkė prieš nepilnamečius padarytus piktnaudžiavimus kaip amoralius ir netoleruotinus veiksmus, praeityje bendradarbiavo  su Australijos autoritetais (pavyzdžiui, duodamas parodymus Karališkajai komisijai), rėmė Popiežiškosios komisijos dėl nepilnamečių apsaugos sukūrimą ir, kaip diecezijos vyskupas Australijoje, įvedė sistemą ir procedūras dėl nepilnamečių apsaugos ir pagalbos išnaudojimų aukoms“. 

Pats kardinolas Pellas pareiškė, kad „laukia dienos, kai pagaliau bus teisme“, dar kartą pakartodamas, kad visi kaltinimai yra melagingi, pabrėždamas, jog pati seksualinio išnaudojimo idėja yra pasibaisėtina.

Kaip minėta, kokie yra policijos suformuluoti kaltinimai apie „istorinius lytinius priekabiavimus“ bus sužinota, be spekuliavimų,  liepos 18-ąją. Australijos spaudoje kardinolui Pell buvo priskiriami keli epizodai. Pavyzdžiui, vienas vyras, vardu Phillip John Scott, pasakojo, kad maždaug 1961- aisiais, būdamas vienuolikos ar dvylikos metų, dalyvavo stovykloje, kurioje, žaidžiant ar maudantis, prie jo ne kartą nederamai prisilietė „didysis George“, kuriam tuo metu buvo per dvidešimt. Praėjus beveik trisdešimčiai metų jis atsitiktinai pamatė žiniasklaidos reportažą su tuo metu jau į vyskupus įšventintu George Pell ir esą atpažino, kad čia tas pats žmogus. Šio vyro liudijimas buvo australų žiniasklaidoje plačiai cituotas, kita vertus, netrūko ir skeptiško požiūrio dėl tokio liudijimo patikimumo, ypač išaiškėjus, kad šis vyras pats keliasdešimt kartų buvo susidūręs su teisėsauga dėl įvairių nusižengimų ir nusikaltimų, taip pat buvo patekęs į kalėjimą. Dar pora žiniasklaidoje pateiktų istorijų, kurias kardinolas Pell atmetė kaip visiškai melagingas, lietė praėjusio amžiaus aštuntąjį ir devintąjį dešimtmetį. (Vatikano radijas)

2017/06/29 15:51