Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vatikano diplomatas pasisakė švietimo ir masinio naikinimo ginklų klausimais

Arkivyskupas B. Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Niujorke - RV

2017/06/29 15:59

Birželio 28-ąją arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO būstinėje Niujorke, pasisakė dviem svarbiais, švietimo ir masinio naikinimo ginklo neplatinimo klausimais.

Švietimas yra tarp JT ilgalaikės tvarios plėtros tikslų ir svarbu, kad ypač vaikai ir jaunuoliai turėtų visuotinę prieigą prieš švietimo paslaugų. Katalikų Bažnyčia, priminė Vatikano diplomatas, turi daugiaamžę patirtį išlaikant švietimo institucijas, kuriose mokinasi tiek berniukai, tiek mergaitės. Ji taip pat steigė mokyklas itin vargingose zonose, kuriose kitaip vaikai negautų jokio išsilavinimo. Per švietimą Bažnyčia prisideda prie labiau vieningo ir taikesnio pasaulio, prie piliečių ir lyderių formacijos.

Arkivyskupas Auza priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, ištartus JT asamblėjoje 2015 metais, apie „teisę į išsilavinimą“, kuri gerbia tiek šeimų teisę auklėti savo vaikus, tiek Bažnyčių ir socialinių grupių teisę padėti šeimoms vaikų ugdyme. Be to, išsilavinimas turi kurti susitikimo kultūrą, kurioje nebūtų būtina menkinti kito tapatybę, kurioje būtų atsisakyta prievartos, išnaudojimo, suvaržymų. Gerame išsilavinime gaunama ir „dialogo gramatika“.

*

Kitame, taip pat birželio 28 dienos pasisakyme, arkivyskupas Auza prisidėjo prie JT Saugumo tarybos diskusijos apie masinio naikinimo ginklų neplatinimą. Jis pabrėžė egzistuojantį kontrastą tarp rezoliucijų, už kurias balsuojama beveik vienbalsiai, dėl masinio naikinimo ginklo platinimo prevencijos, tarp pareiškimų „niekada daugiau“ ir, tuo pat metu, tokių ginklų gamybos ir pardavimo net ir tiems, kurie šiuo metu kariauja. Šventojo Sosto diplomatas priminė tiesius popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog yra „absurdiškas prieštaravimas kalbėti apie taiką, Derėtis dėl taikos ir tuo pat metu skatinti ar leisti prekybą ginklais“. Priešingai, reikia ryžtingų žingsnių, kad būtų visai atsisakyta masinio naikinimo ginklų ir kad tarptautiniuose reikaluose būtų mažinamas rėmimasis karine jėga.

Šventojo Sosto delegacija ragina valstybes nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu kovoti prieš masinio naikinimo ginklo plitimą ir pačioms skrupulingai laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Nuo masinio naikinimo ginklų laisvų zonų sukūrimas jau būtų didelis žingsnis į priekį kelyje link bendro susitarimo dėl visuotinio tokių ginklų atsisakymo.

Ginklų, konvencinių ir masinio naikinimo, platinimas apsunkina konflikto situacijas ir tampa dideliais žmogiškais ir materialiais nuostoliais, kurie ilgam užminuoja vystymąsi ir ilgalaikės taikos paiešką, - sakė arkivyskupas Auza, pabrėždamas, kad be stiprios ginklų kontrolės ir nusiginklavimo vargu ar bus pasiekti JT ilgalaikio ir tvaraus vystymosi tikslai. Paskutiniais žodžiais diplomatas paminėjo ir pavojų, kuris iškiltų ar jau iškilo masinio naikinimo – biologinio, cheminio, nekalbant apie branduolinio – ginklams patekus į nevalstybinių ar teroristinių grupių rankas. (Vatikano radijas) 

2017/06/29 15:59