Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Naujasis Romos vikaras De Donatis praėjo pareigas

Popiežius Pranciškus su buvusiu ir naujuoju vikaru - AFP

2017/06/30 12:23

Naujasis popiežiaus vikaras Romos miestui arkivyskupas Angelo De Donatis ketvirtadienį, birželio 29, šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, pradėjo eiti pastoracines pareigas. Jis aukojo savo misijos pradžios Mišias popiežiaus katedroje – Laterano šv. Jono bazilikoje. Su Popiežiaus vikaru koncelebravo Laterano kapitulos nariai ir daugelis vyskupijos kunigų, dalyvaujant visų Romos parapijų tikintiesiems. Pradedantį naujas pastoracines pareigas arkivyskupą De Donatis popiežius priėmė audiencijoje birželio 27 dieną.

Romos vyskupo vikaras Romoje De Donatis patikino, kad jis naujose pastoracinėse pareigose pašauktas skelbti Dievo gailestingumą žodžiais ir gyvenimu. 63 metų ganytojas reiškė viltį, kad šioje misijoje jam bus suteikta malonė visuomet gebėti giliai klausytis kitų. Iš Apulijos kilęs arkivyskupas tarnauja Romos vyskupijoje ir yra joje inkardinuotas nuo 1983 metų, daugelį metų buvo šv. Morkaus parapijos klebonas, paskui Romos vyskupas augziliaras, popiežiaus Pranciškaus paskirtas 2015 metais. Geguės26-ąją pranešta, kad jis pakeis kardinolą Agostino Vallini, buvusį Romos vikarą nuo 2008 metų.

Arkivyskupo pirmtakas, kardinolas Agostino Vallini kaip popiežiaus vikaras paskutiniąsias Mišias aukojo Laterano bazilikoje minint šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę. Kardinolas atsisveikinimo kalboje užtikrino, kad nuo dabar savo, kaip vyskupo, misiją tęs maldoje ir paprašė už jį melstis.

Pasak kardinolo Vallini, kaip šv. Jonas Krikštytojas visus nukreipė į Kristų, taip kiekvienas kunigas pašaukti parengti Viešpačiui kelią. Kunigas yra tasai, kuris atveria kelią Evangelijai. Tai darome gyvenimo liudijimu ir per tarnystę, kasdien tarnaudami žmonėms kaip Dievo tarnai. (Vatikano radijas)

2017/06/30 12:23