Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Pasaulinė baptistų sąjunga renka naują generalinį sekretorių

Baptistų bendruomenės JAV maldos momentas - AFP

2017/07/06 16:35

Liepos 2-7 dienomis Tailando sostinėje Bankoke vyksta kasmetinė Pasaulinės baptistų sąjungos asamblėja, kurioje dalyvauja per tris šimtus delegatų. Ši pasaulinė baptistų organizacija yra sudaryta iš dešimčių mažesnių asociacijų, kurios vienija per 40 milijonų krikščionių. Vienas iš pagrindinių asamblėjos tikslų buvo naujo generalinio sekretoriaus išrinkimas, kuris pakeistų Neville Callam iš Jamaikos, Pasaulinei baptistų sąjungai vadovavusį dešimt metų.

Suvažiavimo metu įteikta „Denton ir Janice Lotz“ premija už nuopelnus žmogaus teisių srityje. Ją gavo medikė iš Myanmaro Cyntia Maung, kuri ir kurios įsteigta klinika jau beveik trisdešimt metų darbuojasi dėl pabėgėlių ir vargšų Myanmare.

Pasaulinės baptistų sąjungos asamblėjos metu buvo patvirtinta dar trijų bendruomenių narystė: Čado baptistų evangelikų bendruomenė, sudaryta iš maždaug 200 narių, Turkijos baptistų bendruomenė iš maždaug 220 narių ir dar viena JAV baptistų bažnyčių asociacija, turinti per 2500 narių. Kaip rašoma Pasaulinės baptistų sąjungos, su šiomis naujomis narėmis sąrašas išaugo iki 238 narių 124 valstybėse ir teritorijose. Galima pridurti, kad tarp narių yra ir Lietuvos Evangelikų Baptistų Bendruomenių Sąjunga. Iš tiesų baptistų pasaulyje yra daugiau, mat ne visos jų bendruomenės ir Bažnyčios yra pasaulinės asociacijos narės. Pavyzdžiui, ko gero didžiausia pasaulyje baptistų Bažnyčių asociacija iš JAV, „Pietų baptistų susirinkimas - Southern Baptist Convention“, turinti beveik 16 milijonų narių, buvo pasaulinės asociacijos narė, tačiau po to iš jos išstojo dėl nuomonių skirtumo kai kuriais klausimais.

Pasaulio baptistų suvažiavimo programoje įrašytos teologinės ir sielovadinės temos: dvasinė ir moralinė formacija, sielovada tarp pabėgėlių, Evangelijos, teisingumo ir žmogaus teisių sąsajos, religijos laisvė, skurdas, sąmoningumas dėl aplinkos, prekyba žmonėmis.

Liepos 4 dieną buvo paskelbta pagrindinė kandidatūra užimti generalinio sekretoriaus pareigas: tai 36 metų amžiaus baptistas iš JAV, iš Teksaso valstijos, vedęs, trijų vaikų tėvas, vardu Elijah Brown, žinomas jaunas baptistų lyderis, turintis tiek organizacijų vadovo, tiek akademinės veiklos, tiek praktinio advokatavimo už religijos laisvę ir kitas žmogaus teises patirties. Galutinis balsavimas už šią kandidatūrą įvyks liepos 7-ąją.

Kaip primenama Lietuvos baptistų interneto portale, baptistų ištakos yra vienoje iš Reformacijos pagimdytų protestantizmo krypčių, anabaptistų judėjime, kuris išgyveno daug persekiojimų tiek iš katalikų, tiek iš kitų protestantiškų Bažnyčių pusės. Per pastaruosius dešimt metų buvo surengta nemažai susitaikymo apeigų. Pavyzdžiui, 2010 metais Pasaulinės liuteronų federacijos suvažiavime priimta atsiprašymo ir susitaikymo už 16 amžiaus anabaptistų persekiojimus iš liuteronų pusės rezoliucija.

Jau kelias dešimtis metų vyksta teologinis dialogas tarp Romos katalikų ir Pasaulinės baptistų sąjungos: 1984 – 1988 pirmasis etapas, 2006 – 2010 antrasis etapas, o šiais metais baigsis trečiasis etapas, prasidėjęs 2014-aisiais. Baptistų delegatai dalyvauja kai kuriuose svarbiuose katalikų Bažnyčios gyevnimo įvykiuose – nuolatos siunčia delegatą į Vyskupų Sinodus, baptistų lyderiai dalyvavo ir popiežiaus Pranciškaus pontifikato inauguracijoje.

Lietuvos baptistų interneto portale pristatomos bendruomenės Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Vilniuje, Visagine, nuo 1905 metų gyvuoja nedidelė Ylakių, Skuodo rajone, baptistų bendruomenė. Jos pastorius Albertas Latužis yra išleidęs knygą „Po Jo sparnais: Baptistų istorija Lietuvoje, 1841-1990“. (Vatikano radijas) 

2017/07/06 16:35