Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius siunčia legatą į Romero metų uždarymą Salvadore

Kankinys pal. arkivysk. Oskaras Romero - ANSA

2017/07/08 07:05

Čilės sostinės Santjago arkivyskupas Andrello Ricardo Ezzati SDB atvyksta į San Salvadorą kaip ypatingas popiežiaus Pranciškaus legatas. Kardinolas Salvadore rugpjūčio 15 dieną užbaigs per pastaruosius dvylika mėnesių šalyje švęstus Romero metus, kuriais paminėtas buvusio San Salvadoro arkivyskupo pal. Oskaro Romero gimimo šimtmetis.

Kankinys pal. arkivyskupas Oskaras Romero buvo Salvadoro režimo „mirties eskadrono“ snaiperio nušautas per Šv. Mišias, kurias ganytojas aukojo sostinės ligoninės koplyčioje 1980 metais. Salvadoro karinė chunta vylėsi tokiu būdu nutildyti autoritetingo ganytojo garsiai pasmerkusio žmogaus teisių pažeidimus Salvadore, balsą. Arkivyskupas Romero buvo pripažintas Bažnyčios kankiniu praėjus trisdešimt penkeriems metams po mirties.

Arkivyskupas Romero viešai pasisakė apie savo ganytojiškos veiklos „atsivertimo lūžį“, įvykusį tris metus prieš mirtį, 1977 metais, kai režimo smogikai nušovė jėzuitą t. Rutillio Grande, artimą arkivyskupo Romero bendradarbį. Jėzuitas buvo nušautas su dviem palydovais jiems keliaujant aukoti šventąsias Mišias. Šis įvykis laikomas Bažnyčios Salvadore persekiojimų pradžia. Romero bylos postulatorius pranešdamas, kad jau pradėta taip pat t. Rutillio Grande SJ beatifikacijos byla patikino, kad „Romero yra nesuprantamas be Dievo tarno t. Rutillio Grande“.

Arkivyskupas Romero, sukrėstas savo bendradarbio gyvybės aukos, jo laidotuvių Mišiose kreipėsi taip pat į kunigo jėzuito Grande žudikus: „Norime pasakyti jums, broliai nusikaltėliai, kad jus mylime ir prašome Dievą, kad jūsų širdys atgailautų, nes Bažnyčia nesugeba neapkęsti, ji neturi priešų. Jos priešai tik tie, kurie tokiais apsiskelbia; tačiau Bažnyčia juos myli ir už juos miršta taip, kaip Kristus“. (arkivysk. Romero homilija Dievo tarno t. R. Grande laidotuvių Mišiose, 1977 kovo 14d.)

Popiežius Pranciškus yra parašęs laiške dabartiniam Salvadoro ganytojui, jog arkivyskupas Romero „kūrė taiką meilės galia, liudijo tikėjimą kraštutine gyvybės auka, mokėjo vesti, ginti ir saugoti kaimenę, buvo ištikimas Evangelijai bendrystėje su visa Bažnyčia; pasižymėjo ypatingu atidumu vargšams ir atstumtiesiems. Mirdamas, kai aukojo meilės ir susitaikymo Švenčiausiąją Auką, patyrė malonę pilnutinai susitapatinti su Tuo, kuris atidavė gyvybę už savo ganomuosius“.

Kankinys arkivyskupas Oskaras Romero popiežiaus dekretu paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju 2015 metais. Popiežius Pranciškus pal. Romero užtarimui pavedė XXXIV Pasaulinę jaunimo dieną, kurį rengiama Panamoje 2019 metais. (Vatikano radijas)

2017/07/08 07:05