Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kolumbijos kankiniai - Kristaus sekimo pavyzdžiai

Popiežius Pranciškus - RV

2017/07/10 14:09

Praėjusį penktadienį Vatikane pranešta apie Šventųjų skelbimo kongregacijos naujus dekretus, tarp kurių trys lietė Bažnyčią Kolumbijoje, kurią rugsėjį planuoja aplankyti popiežius Pranciškus. Dekretuose paskelbti nuosprendžiai dėl pavyzdingų dorybių arkivyskupo, buvusio sostinės Bogotos ganytojo Išmaelio Perdomo ir dviejų kankinių: Araukos vyskupo Jėzaus Emilijaus Jaramillo Monsalve, nužudyto iš neapykantos tikėjimui 1989 metais, ir diecezinio kunigo Petro Marijos Ramirez Ramos, nužudyto iš neapykantos tikėjimui 1948 metais.

Žinia apie dviejų Kolumbijoje žinomų kankinių pripažinimą ir jų būsimą paskelbimą palaimintaisiais Kolumbijos Bažnyčios vyskupus pasiekė, kai jie buvo susirinkę į episkopato plenarinės asamblėjos salę. Ganytojai, užbaigdami liepos 3-7 dienomis posėdžiavusios asamblėjos darbus, be kita ko išreiškė didelį džiaugsmą dėl dviejų kankinių iškėlimo į Altorių garbę su malda dėkodami Dievui, kad per kankinius vyskupą Jėzų Emilijų ir kun. Petrą Mariją padovanojo Kolumbijos Bažnyčiai jų gyvenimo šventumo ir ištikimybės Evangelijai, kurią liudijo sunkiais Kolumbijos istorijos laikais, vaisius.

Išreiškę džiaugsmą ir dėl pavyzdingų krikščioniškų dorybių pripažinimo Dievo tarnui arkivyskupui Išmaeliui, Kolumbijos vyskupai patikino, kad visi trys į pirmą vietą iškėlė Dievo ir brolių meilę, pastoracinį uolumą iki kraujo praliejimo Viešpaties jiems pavestų tikinčiųjų atžvilgiu. Jie tampa Kristaus sekimo pavyzdžiu, kuris tinka bet kuriuo momentu ir bet kokiomis aplinkybėmis, kai reikia blogį, pyktį ir prievartą nugalėti gerumu.

Vyskupai kol kas nepaskelbė būsimų beatifikacijos datų, sukaupdami dėmesį pasirengimams popiežiaus vizitui Kolumbijoje, rugsėjo 6-11 dienomis. Ganytojai paprašė tikinčiųjų karštai melsti naujų kankinių užtarimo Kolumbijos susitaikymui ir taikai, ir kad visi krašto katalikai – kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai - šventai gyventų pagal krikščionišką pašaukimą, skleistų Evangelijos vertybes Kolumbijoje.

Popiežius Pranciškus rugsėjo 6-11 dienomis lankysis iš viso keturiuose Kolumbijos miestuose: sostinėje Bogotoje, Vilavisensijuje, Medeline ir Kartagene. Vienas iš svarbiausių popiežiaus susitikimų įvyks rugsėjo 8-ąją – per šilines – Viljavisensijoje, kur Šventasis Tėvas vadovaus Kolumbijos didžiajam susitaikymo maldos susitikimui.

Kolumbijos vyskupai plenarinėje asamblėjoje išsirinko naują episkopato vadovybę, Vyskupų konferencijos pirmininku išrinko – Viljavisensijos arkivyskupą Oscar Urbina Ortega; vicepirmininku – Medelino arkivyskupą Ricardo Tobon Restrepo ir sekretoriumi – Medelino augzilijarą, vysk. Elkin Fernando Alvarez Botero. (Vatikano radijas)

2017/07/10 14:09