Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kardinolas Sandri pradėjo vizitą Ukrainoje

Kardinolas L. Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas

2017/07/11 17:15

Liepos 11 dieną Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri pradėjo vizitą Ukrainoje, kuris tęsis iki liepos 17 dienos, pranešama pačios kongregacijos pranešime, priduriant, jog kardinolas vyksta pakviestas Kijevo-Haličo  graikų katalikų didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko, Ukrainos graikų katalikų galvos. Kardinolas Sandri taip pat įsilies į gretas piligrimų, kurie dalyvauja nacionalinėje piligrimystėje į Zarvanitsos Dievo Motinos šventovę, vakarų Ukrainoje.

Pirmąją vizito dieną, antradienį, kardinolas Sandri Kijeve aplankė Maidano aikštę, tylioje maldoje stabtelėjo prie šioje aikštėje esančio kryžiaus, po to aplankė Holodomoro muziejų, skirtą 1932 – 1933 metų badmečiui, nusinešusiam galbūt iki 10 milijonų gyvybių. Šis badmetis buvo lemtas Stalino valdžios sprendimų. Abejose vietose kardinolas paliko gėlių aukų atminimui.

Trečiadienio programoje numatytos, pagal Julijaus kalendorių minint šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių, iškilmingos Mišios Prisikėlimo katedroje, kardinolui vadovaujant Mišioms ir pasakant homiliją. Šioje katedroje palaidotas gegužės 31 dieną miręs kardinolas Liubomyras Husaras. Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas aplankys jo kapą, o popietę susitiks su seminaristais.

Kita kardinolo Sandri vizito stotelė Charkovo miestas. Čia ganytojas susitiks su vietos Caritas organizacijos nariais, dalyvaus liturgijoje Charkovo katedroje, pašventins vieną koplyčią ir naujus kryžius, kurie bus užkelti ant katedros kupolo. Tikimasi, kad susitiks ir su vietos ortodoksų vyskupu. Tos pačios dienos popietę kardinolas nuvyks į Kramatorską, rytų Ukrainoje. Tai visai arti sienos su separatistinėmis zonomis, kurias sukūrė Rusijos įsikišimas. Jau penktadienį kardinolas Sandri aplankys porą parapijų, Caritas centrą ir susitiks su pabėgėliais iš Sloviansko, po to sugrįš į Charkovą. 

Šeštadienį, liepos 15-ąją dieną, kardinolas Sandri lėktuvu atskris į vakarų Ukrainą, pirmiausia į Įvano Frankivską, iš čia vyks į Zarvanitsą dalyvauti nacionalinės piligrimystės iškilmėse, šeštadienio maldos vigilijoje ir iškilmingose Mišiose sekmadienio, liepos 16 dienos, popietę. Paskutinioji kardinolo Sandri stotelė bus Lvovas, aplankant šv. Jurgio graikų katalikų katedrą, kur aplankys kardinolo Josyfo Slipyj, taip pat labai svarbios graikų apeigų katalikams Ukrainoje figūros XX amžiaus pradžioje, kapą.

Kardinolas Sandri į Romą sugrįš liepos 17 dieną, pirmadienį. Kaip rašoma Rytų Bažnyčios kongregacijos komunikate, šios kelionės tikslas pirmiausia yra graikų katalikų bendruomenių aplankymas, tačiau keliomis progomis kardinolas pasveikins ir lotynų apeigų ganytojus bei tikinčiuosius.

Kardinolas Sandri kelionėn į Ukrainą vyksta įpareigotas popiežiaus perduoti visų apeigų katalikams, o taip pat broliams ir seserims ortodoksams, geros valios žmonėms, jo palaiminimą ir sveikinimą, ypač tiems, kurie dėl gerai žinomų konfliktų atsidūrė sunkumuose ir tiems, kurie veikia dėl taikos ir susitaikymo.

Primename, kad popiežiaus Pranciškaus iniciatyva 2016 metų balandžio 24-ąją buvo paskelbta speciali europinė rinkliava katalikų parapijose. Surinktos lėšos suplaukė į fondą „Popiežius dėl Ukrainos“ ir yra skiriamos trumpalaikiams bei ilgalaikiams pagalbos bei vystymosi projektams – maisto, sveikatos, pastogės, higienos užtikrinimui  - Ukrainoje, prižiūrint ir sprendžiant komitetui, kuris sudarytas tiek iš Ukrainos katalikų, tiek iš Šventojo Sosto pareigūnų. (Vatikano radijas)

2017/07/11 17:15