Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Rusijos ir Vidurinės Azijos katalikų piligrimystė į Fatimą

Fatima - RV

2017/07/13 17:54

Šiomis dienomis katalikų grupė iš Rusijos, Kazachstano ir Turkmėnijos lankosi Fatimos šventovėje, Portugalijoje. Daugiau kaip šimto asmenų grupei vadovauja Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi. Pasitikdamas juos Fatimos šventovės rektorius kun. Carlos Pedrosa sakė, kad rusakalbių katalikų piligrimystė yra labai svarbus įvykis, nes malda už Rusijos atsivertimą buvo vienas svarbių prieš šimtą metų Fatimoje paskelbtos žinios elementų.

Šiemet švenčiamos Marijos apsireiškimų Fatimoje šimto metų sukakties proga šioje Portugalijoje šventovėje iš viso tikimasi sulaukti apie penkių milijonų piligrimų. Pagrindiniai jubiliejaus minėjimai įvyko gegužės 13 d. Šia proga į Fatimą buvo nuvykęs ir popiežius Pranciškus ir tą dieną du iš trijų regėtojų – broliuką ir sesutę Pranciškų ir Jacintą  Marto – paskelbė šventaisiais.

Spalio 19-22 dienomis rengiama ir lietuvių katalikų piligrimystė į Fatimą. Lietuvos vyskupai jau prieš kurį laiką paragino tikinčiuosius keliauti į Fatimos šventovę, dėkoti Dievo Motinai už daugelį amžių trunkančią globą ir prašyti jos užtarimo Lietuvos Bažnyčiai ir valstybei. (Vatikano radijas)

2017/07/13 17:54